a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

BLOG

Ştirile şi publicaţiile Cabinetului.

Activităţi ce necesită licenţiere în Republica Moldova

În cazul cînd compania nou creată, planifică să desfăşoare activităţi care necesită licenţiere, după înregistrarea societăţii la Camera de înregistrare, ea are obligaţia de a obţine licenţa pentru genul corespunzător de activitate. "licenţă - act oficial, eliberat de autoritatea pentru licenţiere, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă determinată, genul de activitate indicat în acesta, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere." În Republica Moldova sînt investite cu dreptul de licenţiere a genurilor de activitate următoarle autorităţi: a) Camera de licenţiere; b) Banca Naţională a Moldovei; c) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; e) Agenţia Naţională...

Continue reading

O nouă procedură de executare a hotărîrilor CtEDO pe teritoriul Republicii Moldova.

La 20.07.2016 a intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, care de fapt, are menirea de a susţine cu privire la Agentul guvernamental. Conform documentului, Agentul Guvernamental inițiază procedura de executare după rămînerea definitivă a hotărîrii sau deciziei Curții. Pentru executarea măsurilor cu caracter individual Agentul Guvernamental, în termen de o lună de la data rămînerii definitive a hotărîrii sau deciziei Curții, informează autoritățile relevante, care la rîndul lor sînt responsabile de executarea hotărîrii sau decizieii. Documentul prevede, de asemenea, următoarele etape de execuție: 1)...

Continue reading

Şase reguli de care urmează să vă conduceţi la închirierea unui apartament

La prima vedere, închirierea unui apartament este un lucru destul de simplu - o persoană oferă un spațiu de locuit, cealaltă plăteşte o sumă de bani şi ambele părţi sînt satisfăcute. În practică, însă, destul de des această relaţie simplă la prima vedere, se complică într-atît că litigiile apărute se întroduc pe rolul instanţei judecătoreşti. O reparaţie recentă, un proprietar primitor şi zîmbitor şi ceia ce-i mai important, un preţ atractiv nu în toate cazurile sînt motive de a închiria imediat apartamentul, sau cu atît mai mult, de a achita plăţi în avans pentru perioade de cîteva luni. În acest articol veți...

Continue reading

Procedură simplificată la lansarea unei afaceri în comerţ în Moldova

La 17 iulie 2016 au intrat în vigoare un şir de modificări în Legea cu privire la comerțul interior, care simplifică esențial procedura de lansare a activității de comerț în Moldova, diminuează timpul, precum și costurile pe care le suportă întreprinzătorii. Prin aplicarea noilor amendamente a fost diminuat numărul actelor permisive și simplificată procedura de lansare a unei afaceri comerciale, micșorat timpului necesar pentru obținerea actelor permisive, de la 70 zile pînă la maximum 15 zile, etc. Astfel au fost abrogate prevederile conform cărora, activitatea de comerţ se autoriza de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau a municipiului Chişinău...

Continue reading

Reguli noi la lichidarea companiilor inactive din Moldova

La începutul lunii iulie, anul curent au intrat în vigoare modificări şi completări în Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali în special în ceea ce privește companiile inactive. Astfel, a fost modificată noţiunea de persoană juridică inactivă – care în noua redacţie este definită ca „persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale și reprezentanțe, nu...

Continue reading