a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > DREPT COMERCIAL  > Zonele economice libere din Republica Moldova si beneficiile oferite de acestea.

Zonele economice libere din Republica Moldova si beneficiile oferite de acestea.

Scopul înfiinţării unei zone libere este de a favoriza dezvoltarea economică prin atragerea de investiţii, infiinţarea companiilor cu capital străin, accelerarea dezvoltării social-economice a unui teritoriu şi al ţării în ansamblu prin atragerea investiţiilor autohtone şi străine, implementare a tehnicii şi tehnologiilor moderne, dezvoltarea producţiei orientate spre export, aplicarea experienţei avansate în domeniul producţiei şi a managementului, crearea de locuri de muncă.

În conformitate cu legislaţia naţională, zonele economice libere (zonele antreprenoriatului liber) sînt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii.
Zonele libere au fost create pe termene între 25 şi 30 de ani în scopul accelerării dezvoltării social-economice a anumitor teritorii şi a ţării în ansamblu prin:
a) atragerea investiţiilor autohtone şi străine;
b) implementarea tehnicii şi tehnologiilor moderne;
c) dezvoltarea producţiei orientate spre export;
d) aplicarea experienţei avansate din domeniul producţiei şi a managementului;
e) crearea locurilor de muncă.
Pe teritoriul zonelor economice libere acţionează:
a) acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
b) legislaţia Republicii Moldova;
c) actele normative ale Guvernului;
d) actele normative ale Administraţiei zonei libere, adoptate în limitele competenţei sale, care nu contravin prezentei legi.
În zona liberă pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:
a) producţia industrială a mărfurilor de export, cu excepţia alcoolului etilic (alcoolului etilic rafinat, alcoolului etilic cu tăria mai mare de 80% vol, alcoolului etilic cu tăria mai mică de 80% vol, alcoolului tehnic, alcoolului denaturat, distilatelor de vin crude şi învechite, altor derivaţi din alcool etilic) şi a producţiei alcoolice;
b) sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
b1) activitate comercială externă;
b2) activitate de transport;
c) genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate mai sus;
Zonelor economice libere, în scopul realizării obiectivelor asumate, li se acordă regimuri preferenţiale de stimulare a activităţii de întreprinzător precum şi un şir de alte beneficii, cum ar fi:.
Investiţiile pe teritoriul zonelor libere beneficiază de protecţia juridică a statului.
Bunurile din zonele libere nu pot fi expropriate, naţionalizate, rechiziţionate şi confiscate, decît doar prin hotărîre judecătorească.
După achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi prevăzute de legislaţie, investitorilor străini li se garantează dreptul de a transfera peste frontiera Republicii Moldova sumele în valută străină, obţinute de ei în calitate de profit (dividende), cele rezultate din vînzarea integrală sau parţială a bunurilor ce le aparţin ori a pachetului de acţiuni (a cotei-părţi) al întreprinderii-rezident, precum şi din lichidarea sau reorganizarea întreprinderii în modul stabilit prin legi.
• regim fiscal special:
– scutire de 50% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM;
– scutire de 25% din cota impozitului stabilită în RM pentru venitul obţinut din alte activităţi decît exportul de mărfuri (servicii);
– scutire totală timp de 3 ani de plata impozitului pe venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM, drept rezultat al investirii în zona liberă a cel puţin un milion USD;
– scutire totală timp de 5 ani de plata impozitului pe venitul obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului RM, drept rezultat al investirii în zona liberă a cel puţin cinci milioane USD;
– T.V.A. nu se aplică mărfurilor (serviciilor) livrate în interiorul zonelor libere;
– cota zero a T.V.A. pentru:
(1) mărfurile (serviciile) livrate în zona liberă din afara Republicii Moldova,
(2) mărfurile (serviciile) livrate din zona liberă în afara Republicii Moldova,
(3) mărfurile (serviciile) livrate în zona liberă din restul teritoriului Republicii Moldova,
(4) mărfurile (serviciile) livrate de către rezidenţii diferitor zone libere din Republic Moldova unul altuia;
– scutire de plata accizelor pentru:
(1) mărfurile introduse în zona liberă din afara Republicii Moldova,
(2) din alte zone libere,
(3) din restul teritoriului Republicii Moldova,
(4) mărfurile originare din această zonă şi exportate în afara Republicii Moldova;
– nu sunt supuse accizelor:
(1) livrările de mărfuri efectuate în interiorul zonei libere;
(2) livrările de mărfuri dintr-o zonă liberă în alta.

Rezident al zonei libere, poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
În Republica Moldova activează următoarele zone economice libere:
Zona economică liberă Portul Internaţional Giurgiuleşti,
Zona economică liberă Aeroportul Internaţional Mărculeşti,
Zona economică liberă Expo-Business-Chisinau,
Zona economică liberă Ungheni-Business,
Zona economică liberă Otaci-Business,
Zona economică liberă Taraclia,
Zona economică liberă Tvardita ,
Zona economică liberă Valkaneş,
Zona economică liberă Bălţi.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.