a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > DREPTUL DE NAVIGATIE  > Statistica cu privire la dezvoltarea flotei comerciale a Republicii Moldova.

Statistica cu privire la dezvoltarea flotei comerciale a Republicii Moldova.

revew-of-maritime-transportRepublica Moldova a devenit membru oficial cu drepturi depline al Organizaţiei Maritime Internaţionale la 12 decembrie, 2001. În prezent, 263 de state sînt membri ai acestei organizaţii, iar alte doua state au statut de membru asociat.
Cele expuse mai sus, presupun că Republica Moldova ar trebui să aibă, dacă nu flotă militară, atunci cel puţin comercială.
Pentru unele pesrsoane neiniţiate, expresia “flota moldovenească” poate suna ridicol. Totuşi, contrar faptului, situaţia este total diferită.
Potrivit rapoartelor anuale ale Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare – Revista Transportului Maritim, care, conform unor surse, conţine datele Registrului Naval Lloyd’s, în care sînt incluse navele cu deplasamentul de peste 100 de tone, Republica Moldova este un lider în regiune la capitolul dinamica creşterii cantităţii încărcăturilor transportate de navele ce navighează sub pavilionul ţării noastre.

Luînd în consideraţie faptul, că în Revista Transportului Maritim pînă în anul 2007 nu au fost incluse date referitoare la Republica Moldova, avem posibiliatea de a efectua a o analiză numai pentru perioada, începînd cu anul 2007 şi terminînd cu 2010, adică ultima ediţie a Revistei.
Aşa dar, dacă în anul 2007, tonajul registru brut (TRB) al navelor maritime ce navigau sub palilionul Republicii Moldova, constituia doar 16 mii tone, în anul 2010, acesta constituia deja 351 mii tone.
Dezvoltărea flotei comerciale a Republicii Moldova 2007-2010 (în mii de tone)

Anul Toata flota Nave petroliere Navevrachier. Nave Cargo Nava portcontainer Alte tipuri
2007 16 0 0 16 0 0
2008 49 14 4 31 0 1
2009 179 10 38 122 4 4
2010 351 19 76 240 4 12

Efectuînd o analiză a indicilor similari cu ţările vecine, ne convingem că la momentul de faţă expresia “flota moldovenească” nu este o glumă.
După cum vedem în tabelul prezentat mai jos, comparativ cu ţările învecinate, Republica Moldova este lider în regiune la capitolul dinamica creşterii cantităţii încărcăturilor transportate de navele ce navighează sub pavilionul ţării noastre, chiar depăşind Romînia la capitolul tonaj registru brut transportat.

Anul Moldova Ucraina Romînia Rusia
2007 16 1 136 272 8 046
2008 49 1 145 270 7 529
2009 179 1 087 262 7 527
2010 351 905 246 7 650

La momentul de faţă sub pavilionul Republicii Moldova navighează peste 400 de nave maritime.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.