a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Reguli noi la lichidarea companiilor inactive din Moldova

Furtuna.pro > DREPT COMERCIAL  > Reguli noi la lichidarea companiilor inactive din Moldova

Reguli noi la lichidarea companiilor inactive din Moldova

lichidare firmaLa începutul lunii iulie, anul curent au intrat în vigoare modificări şi completări în Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali în special în ceea ce privește companiile inactive.

Astfel, a fost modificată noţiunea de persoană juridică inactivă – care în noua redacţie este definită ca „persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale și reprezentanțe, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală”.
În acelaşi timp în Legea citată a fost întrodusă şi noţiunea de întreprinzător individual inactiv – „întreprinzător individual care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale și reprezentanțe, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrat în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală„.
Totodată, Camera de înregistrare va iniţia din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactive_ în cazurile în care persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv nu au datorii la bugetul public naţional, nu dețin mașini de casă și de control cu memorie fiscală, nu sînt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au filiale şi reprezentanţe,, adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere.
Procedura de radiere prevăzută în noua redacţie a Legii se va aplica și față de persoanele juridice care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat și corespund criteriilor specificate în noțiunea de persoană juridică inactivă, cu excepția faptului că au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, din ale căror date rezultă că nu au desfășurat activitate de întreprinzător.
Mai multe detalii despre lichidarea unei companii puteţi afla mergînd pe link.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.