a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > INFIINTARI FIRME  > Reguli noi la înfiinţarea firmelor în Republica Moldova

Reguli noi la înfiinţarea firmelor în Republica Moldova

company-formationÎncepînd cu 1 iulie anul 2016, în Moldova  a intrat în vigoare amendamente noi la Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.
Noua redacţie a legii stipulează că persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sînt obligați să prezinte o serie de  documente suplimentare la înregistrarea noii companii. Astfel, la lista documentelor necesare pentru înregistrare s-a adăugat extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial.
În acelaşi timp, pentru înregistrarea filialelor şi a reprezentanțelor persoanelor juridice autohtone se solicită următoarea informaţie adiţională:
– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
– genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanţă;
– denumirea și forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;
– numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
– împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței;
Concomitent, Legea a suferit modificări şi privitor la persoanele juridice străine, cărora, la fel le sînt solicitate informaţii suplimentare după cum urmează:
– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
– genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanţă;
– mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
– extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
– forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informațiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
– denumirea persoanei juridice străine, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
– numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;
– împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
c) situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.
Totodată, filialele și reprezentanțele persoanelor juridice străine au obligația să comunice organului de înregistrare de stat informații privind:
a) dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare;
b) intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine;
c) situația financiară anuală a persoanei juridice străine.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.