a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > ASPECTE VAMALE  > Regimul juridic al semnăturii digitale in Moldova

Regimul juridic al semnăturii digitale in Moldova

Ce este semnatura digitală.
Semnătură digitală – atribut indispensabil al documentului electronic, obţinut în urma transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii private, destinat să confirme autenticitatea documentului electronic. Semnătura digitală se creează cu mijloacele semnăturii digitale în conformitate cu cerinţele standardului SMV CWA 14170:2007 Cerinţele de securitate pentru aplicaţiile de creare a semnăturii.

Care sînt efectele juridice ale semnăturii digitale.
Semnătura digitală produce aceleaşi efecte juridice ca şi semnătura olografă în documentul pe suport de hîrtie, cu condiţia:
a) autenticităţii semnăturii digitale, confirmate prin mijloacele de certificare ale acesteia; şi
b) valabilităţii, la momentul semnării documentului electronic, a certificatului cheii publice perfectat şi eliberat conform legislaţiei.
Semnătura digitală este echivalată juridic cu semnătura olografă în documentul pe suport de hîrtie autentificat cu ştampilă în cazul în care există împuternicirile de utilizare a ştampilei.

Modul de aplicare a semnăturii digitale.
Documentul electronic este semnat cu semnătura digitală a persoanei abilitate, în modul stabilit de legislaţie sau de contract, să semneze cu semnătură olografă documentul echivalent pe suport de hîrtie.
Semnătura digitală este creată de titularul certificatului cheii publice prin mijloacele semnăturii digitale, utilizîndu-se cheia privată.
Modul de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice este stabilit de Guvern.

Verificarea autenticităţii semnăturii digitale.
Verificarea autenticităţii semnăturii digitale se efectuează prin mijloacele certificate ale semnăturii digitale, cu utilizarea certificatului cheii publice al alcătuitorului care a semnat documentul electronic şi nemijlocit în conformitate cu cerinţele standardului SMV CWA 14171:2007 Ghid general pentru verificarea semnăturii electronice.

Cheia privată şi cheia publica.
Cheia privată şi cheia publică se creează de către persoane fizice. Cheia privată şi cheia publică interdependente se creează concomitent.
Persoana fizică creează, de sine stătător, cheia privată şi cheia publică cu utilizarea mijloacelor semnăturii digitale. Persoana fizică poate fi titular al unui număr nelimitat de chei private şi chei publice.
cheie privată – consecutivitate digitală unică, formată cu mijloacele semnăturii digitale şi destinată pentru crearea semnăturii respective;
Cheia privată este păstrată şi utilizată exclusiv de către titular, într-un mod ce exclude accesul la ea a altei persoane.
cheie publică – consecutivitate digitală unică, formată cu mijloacele semnăturii digitale, care corespunde cheii private interdependente, destinată să verifice autenticitatea semnăturii digitale;
Cheia publică este certificată de Centrul de certificare a cheilor publice din cadrul Întreprinderii de Stat “Centrul de telecomunicaţii speciale” şi este accesibilă tuturor subiecţilor circulaţiei electronice a documentelor.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.