a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > MIGRATIE  > Permisul de şedere în Republica Moldova

Permisul de şedere în Republica Moldova

Oricare investitor străin, care intenţionează, sau deja şi-a înfiinţat o societate în Republica Moldova, automat îşi pune întrebarea privitor la legalizarea şederii sale în ţară. În articol sînt trecute în revistă prevederile legislaţiei naţionale relevante şederii investitorilor străini, dar şi altor categorii de persoane.

Legislaţia Republicii Moldova în domeniul migraţiei prevede Dreptul de şedere provizorie şi Dreptul de şedere permanent.

Permisul de şedere provizoriu.

Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat:
a) pentru imigrare la muncă;
b) pentru studii;
c) pentru reîntregirea familiei;
d) pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase;
e) pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare;
e1) pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane;
f) pentru alte scopuri, în care activitatea străinului nu contravine legislaţiei Republicii Moldova sau prezenţa lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesară în interes public sau de securitate naţională;
g) investitorilor străini.
permis de sedere moldovaPentru acordarea dreptului de şedere provizorie, străinul trebuie să adreseze o cerere Biroului Migraţie şi Azil, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului permis de legislaţie pentru cetăţenii ţării de origine a străinului.
În cazul în care solicitantul este cetăţean al unui stat cu care Republica Moldova se află în regim de vize, acesta trebue să deţină o viză cu termen de valabilitate de cel puţin 30 zile la data depunerii cererii.
În termen de pînă la 30 de zile calendaristice din data depunerii cererii, autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie privind acordarea sau refuzul acordării dreptului de şedere provizorie.
Legea prevede, că în funcţie de motivul solicitării, dreptul de şedere provizorie poate fi acordat pentru o perioadă de pînă la 5 ani, iar în cazurile prevăzute de lege, şi pentru o altă perioadă. În practică, însă în cele mai dese cazuri permisul de şedere este eliberat pe un termen de un an, cu drept de ulterioară prelungire a acestuia. Pentru prelungire, solicitantul trebuie să depună la autoritatea competentă pentru străini o cerere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a aprobat şederea.

Permisul de şedere permanentă.

Dreptul de şedere permanentă se acordă la cerere, în condiţiile prezentei legi, pe o perioadă nedeterminată, străinului titular al dreptului de şedere provizorie.
Dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova poate fi acordat străinului titular al dreptului de şedere provizorie dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 3 ani – în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova;
b) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 5 ani – în cazul străinului din alte categorii;
c) face dovada faptului că deţine mijloace suficiente de întreţinere; excepţie fac străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova;
d) dispune de spaţiu de locuit;
e) vorbeşte limba de stat la un nivel satisfăcător;
f) îndeplineşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova.
g) nu a intervenit, în perioada şederii în Republica Moldova, nici unul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova.
h) nu a avut în ultimii 3 ani antecedente penale.
permis de sedere permanentStrăinilor a căror şedere este în interesul Republicii Moldova li se poate aproba acordarea dreptului de şedere permanentă fără îndeplinirea condiţiilor men’ionate mai sus.
Dreptul de şedere permanentă se acordă şi străinilor care, conform legislaţiei în vigoare, beneficiază de dreptul la dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.