a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

ONORARII

Furtuna.pro > ONORARII

Onorariile se stabilesc liber între avocat şi Dumneavoastră şi se prevăd in contractul de asistenţă juridică la data încheierii acestuia, înainte de începerea asistenţei şi/sau reprezentarii Dumneavoastră în faţa autoritatilor statului sau în faţa altor persoane fizice/juridice.
Onorariile vor fi stabilite în dependenţă de:

• dificultatea, amploarea sau durata cazului;
• timpul şi volumul de muncă necesar pentru executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de client;
• natura, vechimea şi dificultatea cazului;
• constrîngerile în timp impuse de circumstanţele cauzei.

La stabilirea onorariilor se va lua în consideraţie, pe lîngă principiile enumerate mai sus, posibilitatea de a aplica modalitaţile de plată a onorariilor sub diferite aspecte cum ar fi:
• onorarii orare;
• onorarii fixe (forfetare);
• onorarii de succes;
• onorarii formate din combinarea criteriilor de la p. 1), 2) si 3);
• onorariu tip abonament.

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixă de unităţi monetare cuvenită pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestăm în favoarea clientului.
Onorariul fix (forfetar) constă într-o suma fixă pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care le prestăm.