a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > LITIGII SI ARBITRAJ  > O nouă procedură de executare a hotărîrilor CtEDO pe teritoriul Republicii Moldova.

O nouă procedură de executare a hotărîrilor CtEDO pe teritoriul Republicii Moldova.

La 20.07.2016 a intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, care de fapt, are menirea de a susţine cu privire la Agentul guvernamental.
Conform documentului, Agentul Guvernamental inițiază procedura de executare după rămînerea definitivă a hotărîrii sau deciziei Curții. Pentru executarea măsurilor cu caracter individual Agentul Guvernamental, în termen de o lună de la data rămînerii definitive a hotărîrii sau deciziei Curții, informează autoritățile relevante, care la rîndul lor sînt responsabile de executarea hotărîrii sau decizieii.

Documentul prevede, de asemenea, următoarele etape de execuție:
1) traducerea în moldovenească a hotărîrilor sau deciziilor Curții, în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova;
2) diseminarea hotărîrilor sau deciziilor Curții;
3) elaborarea planului de acțiuni în vederea executării hotărîrii sau deciziei Curții, coordonarea acestuia cu autoritățile relevante și prezentarea planului Comitetului de Miniștri;
4) solicitarea rechizitelor bancare ale beneficiarului sau acordul acestuia în vederea transferării sumelor bănești la un cont special deschis în acest scop de Ministerul Finanţelor;
5) remiterea spre executare Ministerului Finanțelor a hotărîrilor sau deciziilor Curții;
6) transferul sumelor bănești la contul special deschis în acest scop de Ministerul Finanţelor sau la contul indicat de către beneficiar, cu informarea Comitetului de Miniștri, precum și a beneficiarului despre acest fapt;
7) solicitarea de informații de la autoritățile relevante privind măsurile întreprinse și/sau preconizate ca urmare a pronunțării hotărîrii sau deciziei Curții;
8) elaborarea raportului de acțiuni privind executarea hotărîrii sau deciziei Curții, coordonarea cu autoritățile relevante și prezentarea acestuia Comitetului de Miniștri.

O prevedere nu mai puţin importantă a acestui document este obligaţia efectuării măsurilor cu caracter general, care au drept scop prevenirea eventualelor încălcări ale Convenției, în special a celor sistematice, identificate de Curte.
Astfel, În termen de trei luni de la data rămînerii definitive a hotărîrii sau deciziei Curții, Agentul Guvernamental informează Guvernul, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, alte autorități relevante despre încălcările constatate de Curte, problemele ce vizează executarea acestora și măsurile cu caracter general ce urmează a fi întreprinse.
Hotărîrea sau decizia Curții se transmite tuturor autorităților relevante pentru informare și întreprinderea următoarelor măsuri:
1) adoptarea sau modificarea actelor normative;
2) instruirea judecătorilor, procurorilor, avocaților, precum și a altor persoane, a căror activitate profesională ține de executarea hotărîrilor și deciziilor Curții;
3) alte măsuri, determinate de supravegherea procesului de executare a hotărîrilor și deciziilor Curții.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.