a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > INFIINTARI FIRME  > Procedură simplificată la lansarea unei afaceri în comerţ în Moldova

Procedură simplificată la lansarea unei afaceri în comerţ în Moldova

autorizatie_foto_3504412La 17 iulie 2016 au intrat în vigoare un şir de modificări în Legea cu privire la comerțul interior, care simplifică esențial procedura de lansare a activității de comerț în Moldova, diminuează timpul, precum și costurile pe care le suportă întreprinzătorii.

Prin aplicarea noilor amendamente a fost diminuat numărul actelor permisive și simplificată procedura de lansare a unei afaceri comerciale, micșorat timpului necesar pentru obținerea actelor permisive, de la 70 zile pînă la maximum 15 zile, etc.
Astfel au fost abrogate prevederile conform cărora, activitatea de comerţ se autoriza de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau a municipiului Chişinău în a cărei rază teritorială urma să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv.
Conform noilor prevederi, comerciantul are dreptul să desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea unei notificării privind iniţierea activităţii de comerţ. La această notificare, agentul economic va anexa şi o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei.
În cazurile cînd agentul economic desfăşoară de activităţi legate de comercializarea cărnii şi produselor din carne, produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi al grăsimilor comestibile, peştelui, crustaceelor şi al moluştelor, precum şi al altor produse alimentare de origine animală şi vegetală, acesta are nevoie de autorizaţie sanitar-veterinară.
În aceste cazuri, notificarea depusă de comerciant se remite, la data recepţionării ei, către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, potrivit principiului „ghişeului unic”, prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului.
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, introduce în resursa informațională în domeniul comerțului, după caz, informaţia privind autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare sau refuzul de eliberare a acesteia ori informaţia privind înregistrarea unităţii comerciale, în privinţa comercianţilor care au depus notificări de inițiere a activității de comerț.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.