a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > ASPECTE VAMALE  > Introducerea si scoaterea valutei – regulile Republicii Moldova pentru persoane juridice

Introducerea si scoaterea valutei – regulile Republicii Moldova pentru persoane juridice

Introducerea şi scoaterea numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoane juridice.
Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină se permite persoanelor juridice în următoarele cazuri:
a) Băncii Naţionale a Moldovei – în scopul exercitării atribuţiilor sale;
b) băncilor licenţiate şi băncilor nerezidente – în scopul desfăşurării activităţilor financiare;
c) persoanelor juridice rezidente – în scopurile/cazurile enumerate mai jos:
• achitării în numerar a cheltuielilor ce ţin de deplasarea salariaţilor detaşaţi în străinătate, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, precum şi în cazul restituirii de către salariaţi a mijloacelor menţionate neutilizate;
• achitării în numerar de către persoanele juridice rezidente care activează în domeniul aviaţiei civile a cheltuielilor legate de deservirea navelor pe aeroporturile străine în cazul efectuării unor curse neregulate (charter), a unor rute speciale (cu şefi de stat sau de guvern la bord) sau al aterizării din motive tehnice;
• primirii de către persoanele juridice rezidente care activează pe mijloacele de transport aflate în trafic internaţional a numerarului de la pasageri pentru mărfurile comercializate/serviciile prestate acestora;
• încasării numerarului introdus în Republica Moldova ca urmare a închiderii conturilor lor din străinătate – dacă soldul contului respectiv este nesemnificativ, iar transferarea acestuia în Republica Moldova este iraţională din punctul de vedere al costurilor de transfer;
• primirii numerarului în cazul moştenirii/legatului sau în cazurile succesiunii de drept prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
• precum şi în cazurile în care mijloacele băneşti anterior introduse în/scoase din Republica Moldova nu au fost utilizate total sau parţial;
d) persoanelor juridice nerezidente – în scopurile/cazurile enumerate mai jos:
• primirii de la nerezidenţi a numerarului drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti;
• primirii de la nerezidenţi a numerarului ca urmare a returnării mijloacelor băneşti transferate în avans conform contractelor care prevăd importul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti;
• primirii de către persoanele juridice rezidente care activează în domeniul aviaţiei civile a numerarului de la operatorii aerieni străini pentru serviciile prestate acestora în cazul efectuării unor curse neregulate (charter), a unor rute speciale (cu şefi de stat sau de guvern la bord), a rutelor forţelor armate aeriene străine sau al aterizării din motive tehnice;
• primirii numerarului de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale în cadrul activităţii acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
• utilizării numerarului de către persoanele juridice nerezidente care implementează proiecte de asistenţă tehnică/de finanţare străină pentru Republica Moldova, în scopuri legate de implementarea proiectelor menţionate, numai în raport cu persoanele fizice;
• primirii numerarului în cazul moştenirii/legatului sau în cazurile succesiunii de drept prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
• primirii numerarului ca urmare a închiderii conturilor lor la bănci licenţiate – dacă soldul contului respectiv este nesemnificativ, iar transferarea acestuia din Republica Moldova este iraţională din punctul de vedere al costurilor de transfer;
• primirii numerarului de către persoanele juridice nerezidente care activează pe mijloace de transport aflate în trafic internaţional de la pasageri drept plată pentru mărfurile comercializate/serviciile prestate acestora;
• precum şi în cazurile în care mijloacele băneşti anterior introduse în/scoase din Republica Moldova nu au fost utilizate total sau parţial.
Persoanele juridice rezidente au dreptul de a scoate din Republica Moldova numerar în monedă naţională în scopul testării dispozitivelor automate de procesare a monedelor şi bancnotelor în monedă naţională. După testare, dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data scoaterii, numerarul scos se reintroduce în Republica Moldova.
Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice menţionate mai sus se efectuează prin intermediul persoanelor fizice reprezentanţi ai persoanelor juridice în cauză.
Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină de către băncile licenţiate se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină de către băncile nerezidente se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională de către băncile licenţiate şi băncile nerezidente se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei. Scoaterea din/introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă naţională de către băncile licenţiate în scopul testării dispozitivelor automate de procesare a monedelor şi bancnotelor în monedă naţională se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a cecurilor de călătorie în valută străină de către băncile licenţiate şi băncile nerezidente se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
Banca Naţională a Moldovei, de comun acord cu Serviciul Vamal, este în drept să stabilească:
a) condiţiile ce ţin de introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice menţionate mai sus;
b) documentele ce urmează a fi prezentate de către persoanele juridice organelor vamale ale Republicii Moldova la introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină.

Nota: articolul e bazat pe prevederile legislaţiei in vigoare la data publicării.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.
© 2012
Furtuna Law Office

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.