a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > DREPTUL DE NAVIGATIE  > Înregistrarea navelor în Republica Moldova – dreptul la pavilion.

Înregistrarea navelor în Republica Moldova – dreptul la pavilion.

Procedura şi condiţiile înregistrării unei nave sub pavilionul Republicii Moldova este reglementată de Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova.

Dreptul de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova.
Dreptul de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova este acordat navelor care sînt înscrise în registrul navelor şi care:
a) se află în proprietatea persoanelor fizice şi juridice ale Republicii Moldova;
b) se află în proprietatea persoanelor fizice şi juridice din străinătate;
c) sînt exploatate în baza contractului de închiriere a navei nude sau contractului de leasing.
Înregistrarea navelor în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova este efectuată de către Instituţia publică “Căpitănia portului Giurgiuleşti”.

Apariţia dreptului de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova;
Dreptul navei de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova apare în momentul înscrierii ei în registrul navelor sau în catalogul naval.
Armatorii, proprietarii de nave şi navlositorii care şi-au înscris navele în registrul navelor se scutesc de impozite şi taxa vamală conform legislaţiei Republicii Moldova.
Nava cumpărată sau construită în alt stat primeşte dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova în momentul eliberării, de către consulul Republicii Moldova, unui certificat provizoriu care atestă acest drept. Certificatul este valabil pînă la înscrierea navei în registrul navelor sau în catalogul naval, dar cel mult un an.
Nava căreia i s-a acordat dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova primeşte naţionalitatea acestui stat, fiind obligată să navigheze numai sub pavilionul lui.

Înregistrarea de stat a navelor;
Navele Republicii Moldova a căror stare tehnică este supravegheată de societăţile de clasificare, împuternicite în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova sînt înscrise în registrul navelor. Lista Societatilor de clasificare recunoscute de Republica Moldova o gasiti aici.
Navele Republicii Moldova care nu sînt pasibile de înscriere în registrul navelor se înscriu în catalogul naval.
La cererea navlositorului, în cazul închirierii navei nude, aceasta poate fi înscrisă provizoriu (cel mult pe termenul de valabilitate al contractului de închiriere a navei nude) în registrul navelor sau în catalogul naval dacă în momentul închirierii:
c) nu este înscrisă în registrul navelor unui alt stat;
d) este înscrisă în registrul navelor unui alt stat, însă dreptul de a arbora pavilionul acelui stat a fost retras, fapt ce se confirmă de către armator prin certificat.

Condiţiile înregistrării;
Nava trebuie înscrisă în registrul navelor sau în catalogul naval numai al unui singur port maritim al Republicii Moldova.

Radierea navei;
Nava este radiată din registrul navelor sau din catalogul naval dacă:
a) nu mai poate fi exploatată şi reparată;
b) a pierdut dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova;
c) a naufragiat sau a dispărut fără veste.
Republica Moldova nu recunoaşte înscrierea unei nave a ei în registrul navelor unui alt stat dacă nava nu a fost radiată, în modul stabilit, din registrul navelor sau din catalogul naval.
Nava înscrisă în registrul navelor unui stat străin poate fi trecută în registrul navelor sau în catalogul naval după radierea ei din registrul navelor statului străin şi certificarea radierii.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.