a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > DREPT COMERCIAL  > Înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale companiei în Moldova

Înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale companiei în Moldova

Componenţa asociaţilor, sediul, mărimea capitalui social şi altele, sînt modificările care pot interneni după înregistrarea societăţii, precum şi pe parcusul functionarii acesteia, şi care, în mod obligatoriu, trebuie inregistrate la Camera Înregistrării de Stat.

În fapt, în actele de constituire pot fi operate următoarele modificări:

  • Schimbarea denumirii
  • Schimbarea administratorului
  • Schimbarea sediului
  • Modificarea capitalului social
  • Schimbarea asociaţilor
  • Schimbarea (completarea) genurilor de activitate
  • Înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic.

Termenul de depunere a actelor:

Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat. În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea.

Actele necesare înregistrării modificărilor:

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:
• cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
• hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
• actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;
• avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;
• decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acţiuni sau înregistrarea anulării acţiunilor de tezaur, precum şi privind înregistrarea modificării claselor, numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate – pentru societăţile pe acţiuni;
• documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

Notă: Companiile cu investiţii străine, pe lîngă cele enumerate mai sus, vor depune şi:
a. extrasul din registrul naţional din ţara de reşedinţă a investitorului;
b. decizia asociaţilor privind efectuarea modificărilor.
Documentele enumerate mai sus se prezintă în original sau în copii autentificate notarial şi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, fiind traduse in limba moldovenească.
Pe actele oficiale străine, întocmite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 05.10.1961, se aplică apostila în condiţiile stabilite prin această Convenţie şi sînt acceptate la înregistrare fără supralegalizare suplimentară. Această dispoziţie se aplica şi în privinţa extraselor şi copiilor de pe aceste acte.
Excepţie fac documentele eliberate de către autorităţile ţărilor membre a C.S.I., Romîniei, Lituaniei, Letoniei, Cehiei şi Azerbaidjan, care sînt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova fără apostilare şi supralegalizare.
În cazul cînd din numele fondatorului (fondatorilor) acţionează mandatarul, se prezintă procura respectivă.

Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.