a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > DREPTUL DE NAVIGATIE  > Inregistrarea iahturilor in Republica Moldova – “convenienţă” pavilionului moldovenesc.

Inregistrarea iahturilor in Republica Moldova – “convenienţă” pavilionului moldovenesc.

Orice persoană care cumpără sau construieşte un iaht, mai devreme sau mai târziu îşi pune întrebarea cu privire la înregistrarea acestuia şi obţinerea dreptului de proprietate asupra lui.
Faptul înregistrării iahtului cu motor sau vele atribuie dreptul de a naviga sub pavilionul statului în care iahtul va fi înregistrat, precum şi dreptul de proprietate asupra acestuia, ceea ce înseamnă că acesta trebuie să fie înregistrat în Registrul naval a căruiva stat anume.
Concomitent trebue să ţinem minte, că din momentul înregistrării iahtului în careva stat concret, la bordul ambarcaţiunii acţionează legislaţia acelui stat, inclusiv principiile internaţionale de extrateritorialitate.
În acest moment ia naştere principala întrebare, pavilionul cărui stat concret să-l alegeţi pentru nava Dumneavoastră.
În conformitate cu clasificarea internaţională a registrelor navale de stat, aceste sînt divizate în aşa-numitele registre “deschise” şi registre “nationale” sau “închise”.
Registrele «naţionale» sau “închise” – sînt registrele navale ale statelor în care pot fi înregistrate doar la nave ce aparţin unui rezident al acestei ţări (persoană fizică sau juridică).
Registrele “Deschise” – sînt registrele navale ale statelor în care pot înregistra navel rezidenţii oricărei ţări.
Astfel, în cazul în care proprietarul navei nu este satisfăcut din careva motiv de pavilionul ţării sale de origine, el poate alege pentru nava sa oricare pavilion “Deschis”.
Iar mai apoi, în procesul alegerii unui pavilion “Deschis”, concret, trebuie să se bazeze pe un şir de criterii de bază, cum ar fi:
1. taxele de înregistrare a navei sub acest pavilion;
2. cheltuielile de întreţinere a navei sub pavilionul ales;
3. taxele pentru efectuarea tuturor tranzacţiilor comerciale cu nava, cum ar fi înregistrarea gajului, transmiterea navei în arendă, transferul drepturilor de proprietate, etc;
4. cerinţe minime pentru starea tehnică şi documentelor navei;
5. termenii de perfectare a tuturor actelor necesare,
În unele cazuri, pe lângă principiile enunţate sus, suplimentar ar trebui să se ia în consideraţie şi relaţiile externe ale ţării alese cu comunitatea internaţională, în mod special, ar trebui să se acorde atenţie la lipsa conflictelor ţării respective cu alte ţări în porturile cărora va intra ambarcaţiunea.
De obicei, trebuie să acordaţi atenţie ţărilor mici, care au statut de neutralitate, sau care în genere nu au ieşire la mare.
Pavilioanele (Registrele navale de Stat) ţărilor, care maximal corespund tuturor criteriilor enumerate mai sus, în practica maritimă internaţională sînt numite pavilioane de “convenienţă”.
Reieşind din cele expuse mai sus şi luînd în considerare faptul că:
• toate navele ce aparţin persoanelor fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente pot fi înregistrate în Republica Moldova;
• toţi proprietarii şi navlositorii de nave înmatriculate în Republica Moldova, sînt scutiţi de la plata impozitelor şi taxelor vamale;
• lipsa restricţiilor privind înregistrarea navelor fluviale, maritime, fluvial-maritime, de orice tip si vîrstă;
• tarife favorabile de înregistrare a navelor;
• procedura rapidă de înregistrare,
• statutul de neutralitate al Republicii Moldova,
Pavilionul Republicii Moldova poate fi, cu certitudine, considerat “convenabil” pentru înregistrarea unei nave.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.