a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Inființare firme Offshore

Furtuna.pro > Inființare firme Offshore

Companiile offshore – Noțiuni generale.

Infiintarea companiilor offshore in Saint Vincent and the Grenadines

Conceptul de afacere offshore.

Însuși cuvîntul “Offshore” provine din limba engleză și se traduce ca – “extrateritorial”, însă, în sens modern este folosit în privința centrelor financiare, așa numitelor zone offshore, care, în cele mai dese cazuri atrag capitalul străin prin acordarea unor taxe speciale și altor beneficii, companiilor înregistrate în țara de amplasare a centrului financiar.
În esență, zona off-shore, este un stat sau o parte a acestuia, unde, pentru companiile nerezidente este instituit un regim special de înregistrare și funcționare. Astfel, termenul “Offshore” este, mai degrabă, unul economico-geografic, decît juridic.
La rîndul său, companiile offshore, sînt întreprinderile înființate în zonele offshore, fapt, care le oferă scutiri de impozite, cu condiția ca acestea să nu-și desfășoare activitatea pe teritoriul țării de înregistrare. Proprietarul unei astfel de societăți este un nerezident, evidența contabilă nu este obligatorie, iar compania plătește o taxă anuală fixă.
Din punct de vedere juridic, compania offshore nu se deosebește cu nimic de oricare altă companie sau întreprindere. Ea este un subiect plenipotențiar al al relațiilor juridice și economico-financiare și poate funcționa pe picior de egalitate cu alte entități juridice.
Generalizînd cele expuse, putem concluziona, că afacerea offshore este o activitate de antreprenoriat, desfășurată în cadrul unui grup internațional de companii, o parte dintre ele fiind amplasate în țări (jurisdicții) care oferă scutiri fiscale, valutare, investiționale, precum și și alte beneficii în anumite condiții.
În același timp, “afacerea offshore”, de fapt, este un instrument sigur și, fapt nu mai puțin important, legal care poate fi utilizat în următoarele scopuri:
• pentru a reducere povara fiscală a afacerii sau desfășurarea activității economico-financire, în general, fără achitarea impozitelor;
• pentru optimizarea activităților de comerț extern prin transferul centrului de formare a profitului într-o zonă neimpozabilă;
• pentru posesia confidențială a activelor;
• pentru activități ale holdingurilor;
• pentru posesia de active nemateriale;
• pentru folosirea contului bancar al întreprinderii offshore în scopuri personale și depozitarea mijloacelor financiare personale;
• ca un instrument pentru achiziționarea de proprietăți și terenuri cu diferite destinații;
• ca un instrument de lucru pe piața de valori mobiliare;
• ca un instrument de vînzare a unei afaceri scutite de taxe si impozite, precum și efectuare a tranzacțiilor pe teritoriul în care este înregistrată afacerea.

Genurile de companii offshore.

• Companii offshore de tip holding;
• Companii offshore de de Transport;
• Companii offshore comerciale (import sau export);
• Companii offshore de prestare a serviciilor personale;
• Companii offshore ce activează în domeniul “Proprietate intelectuală, licențe și francize”;
• Companii offshore pentru angajarea de personal;
• Companii offshore de finanțare și împrumut;
• Companii offshore de leasing;
• Companie offshore pentru afaceri pe piețele financiare și de capital;
• Companii offshore de clearing;
• Companii contractante offshore;
• Companii offshore de asigurare;
• Companii bancare offshore;
• Companii offshore de transport maritim;
• Trusturi internaționale offshore.

Tipurile de bază ale companiilor offshore.

• LLC (Limited Liability Company) — Societate cu răspundere limitată;
• LLP (Limited Liability Partnership) – Parteneriat cu răspundere limitată;
• Unlimited company with share capital – Companie cu răspundere nelimitată pe cote părți;
• Companie hibrid;
• PLC (Public Limited Company) – Societate publică cu răspundere limitată;
• PCC (Protected Cell Company sau Segregated Portfolio Company) – Societate cu portofolii separate;
• LTD (Private Limited Company) – Societate privată cu răspundere limitată;
• Company Limited by Guarantee – Societate, responsabilitatea participanților căreia, este limitată prin garanție;
• LDC (Limited Duration Company) – Societate cu termen de funcționare limitat;
• Unlimited Company –Societate cu răspundere nelimitată;
• LP (Limited Partnership) – Societate în comandită.

Clasificarea zonelor offshore.

1. Țări fără impozitare și evidență contabilă.
De obicei, acestea sînt țări mici din lumea a treia. Aceste zone offshore sînt caracterizate de un grad avansat de confidențialitate pentru proprietarii companiilor offshore și o lipsă, aproape completă, a controlului din partea autorităților asupra activităților acestor societăți. De aceea, companiile cu renume și băncile, evită să stabilească relații economico-financiare cu astfel de companii. Statele menționate au un nivel scăzut de dezvoltare economică, însă se bucură de o stabilitate politică, relativ, avansată.

2. Zonele offshore cu respectabilitate majoră.
În aceste zone, de la companile offshore este cerută, în mod obligatoriu, ținerea evidenței contabile, însă le sînt oferite facilități fiscale semnificative. Controlul din partea guvernelor acestor țări este cu mult mai riguros decît în tările descrise în punctul precedent, este menținut registrul administratorilor și acționarilor, respectiv, prestigiul companiilor este cu mult mai înalt.

3. Țări care nu pot fi considerate zone offshore standard.
Acest grup include țările care nu sînt considerate zone offshore standard, dar, care oferă un șir de facilități fiscale, companiilor nerezidente înregistrate ce nu obțin profit pe teritoriul lor.

Alegerea zonei offshore.

Înainte de a purcede la alegerea zonei offshore, tipului companiei și, nemijlocit, înregistrarea acesteia, este important să ne determinăm în privința obiectivelor urmărite de compania ce se preconizează a fi înființată. Acest lucru vă va ajuta să alegeți cea mai optimală variantă în ceia ce ține de cheltuielile de înregistrare și menținere, precum și cele mai favorabile condiții de activitate. De obicei, la alegerea locului de constituire a companiei, trebuie să ne bazăm pe următorii factori:
• scutirea integrală de la plata impozitelor în țara de origine a companiei,
• lipsa acordului cu privire la evitarea dublei impozitări cu alte țări,
• registru închis al directorilor și acționarilor, posibilitatea utilizării serviciilor nominale,
• lipsa restricțiilor cu privire la desfășurarea oricărei activități comerciale sau de investiții legale în afara țării de înregistrare a societății,
• lipsa cerințelor de a furniza careva evidențe,
• flexibilitate structurii companiei,
• înregistrarea rapidă.