a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > MIGRATIE  > Dreptul la muncă pentru cetăţenii străini în Republica Moldova.

Dreptul la muncă pentru cetăţenii străini în Republica Moldova.

permis de sedere moldovaÎn linii generale, legislaţia defineşte migraţia de muncă ca deplasarea benevolă a cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare, precum şi sosirea benevolă a cetăţenilor străini sau a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul desfăşurării unor activităţi provizorii de muncă.
Însă, în acest articol vor fi examinate doar prevederile legii, ce reglementează desfăşurarea activităţilor de muncă provizorii ale lucrătorilor imigranţi, precum şi condiţiile de acordare, prelungire şi revocare a dreptului la muncă şi de şedere provizorie în scop de muncă.
Astfel, lucrătorul imigrant este cetăţeanul străin sau apatrid autorizat să desfăşoare o activitate provizorie de muncă pe teritoriul Republicii Moldova.
Migraţia de muncă pentru categoria de persoane, menţionată mai sus, este posibilă în situaţia în care ocuparea locurilor de muncă vacante nu poate fi asigurată din resursele umane autohtone, în conformitate cu prevederile legii, ale altor acte normative şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Cetăţenii străini şi apatrizii sosiţi la muncă în baza contractelor individuale de muncă pot fi angajaţi doar la un singur angajator şi pot ocupa exclusiv locurile de muncă vacante, înregistrate de către angajatorul respectiv la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă.
Dreptul la muncă se acordă cetăţeanului străin/apatridului prin decizia privind acordarea dreptului la muncă emisă de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca.
Acordarea dreptului la muncă presupune, că persoana care l-a obţinut trebuie sa aibă şi drept de şedere provizorie pe teritoriul ţării.
Astfel, decizia privind acordarea dreptului la muncă serveşte drept temei pentru acordarea dreptului de şedere provizorie.
Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă prin decizia privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă emisă de Ministerul Afacerilor Interne.
Dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă următoarelor categorii de persoane:
a) lucrătorilor imigranţi;
b) lucrătorilor detaşaţi;
c) lucrătorilor sezonieri;
d) lucrătorilor frontalieri;
e) altor categorii prevăzute de acordurile bilaterale în domeniu semnate de Republica Moldova cu alte state.

Este important de menţionat, că la această categorie sînt atribuiţi şi administratorii, cetăţeni străini, ai firmelor cu capital strain înfiinţate în Moldova.

Dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pot fi prelungite dacă au fost respectate condiţiile iniţiale de acordare.
Pînă la expirarea valabilităţii permisului de şedere provizorie în scop de muncă, cetăţeanul străin şi/sau apatridul poate solicita acordarea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă în vederea încadrării în muncă la un alt angajator, în condiţii generale.
Dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă încetează în momentul adoptării deciziei privind revocarea dreptului la muncă şi, respectiv, a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă sau al expirării valabilităţii ori anulării permisului de şedere provizorie în scop de muncă.
Pentru obţinerea dreptului de muncă şi a dreptului de şedre provizoriu, conducătorul întreprinderii angajatoare sau reprezentantul împuternicit al acestuia depune la Ministerul Afacerilor Interne, în două exemplare, pachetul de acte prevăzute de legislaţie.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă examinează cererea privind acordarea sau prelungirea dreptului la muncă, emite într-un termen stabilit decizia privind acordarea, prelungirea sau refuzul dreptului la muncă şi o transmite Ministerului Afacerilor Interne.
La rîndul său, Ministerul Afacerilor Interne examinează cererea privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă şi, în baza deciziei privind acordarea, prelungirea sau refuzul dreptului la muncă, emite decizia de acordare, prelungire sau refuz al dreptului de şedere provizorie în scop de muncă.
În final, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, în baza deciziei privind acordarea dreptului la muncă şi a deciziei privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, eliberează permisul de şedere provizorie în scop de muncă.
Lucrătorii imigranţi beneficiază de toate drepturile şi libertăţile stabilite de legislaţia în domeniu a Republicii Moldova.
Totodată, este necesar de menţionat, că există unele categorii de cetăţeni străini care nu necesită permis de muncă în Republica Moldova.
Din aceste categorii fac parte:
a) personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, al organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor lor;
b) jurnaliştii străini acreditaţi în Republica Moldova;
c) oamenii de creaţie şi lucrătorii din cultură, sosiţi pentru o perioadă de scurtă durată (pînă la 90 zile);
d) lucrătorii liber-profesionişti (persoanele care exercită profesii libere);
e) marinarii;
f) persoanele plecate/sosite la studii sau perfecţionare;
g) cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul permanent în Republica Moldova;
h) cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul permanent în străinătate;
i) deservenţii şi salariaţii cultelor religioase;
j) persoanele pentru care, conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, este stabilit un alt mod de angajare.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.