a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

DREPT INFORMAŢIONAL

Furtuna.pro > DREPT INFORMAŢIONAL

Drept informational şi protecţia datelor personale.

În legătură cu utilizarea pe scară largă a calculatoarelor şi altor mijloace tehnice ce au tangenţă cu acestea, în diferite domenii ale vieţii publice şi private şi formarea relaţiilor care apar în procesul producerii şi aplicării tehnologiilor informaţionale noi, a apărut şi necesitatea formulării unei noi ramuri a dreptului – dreptul informaţional.
Legislaţia respectivă se dezvoltă destul de rapid şi în Republica Moldova, încercînd să ţină seamă de evoluţia tehnologiilor informaţionale şi telecomunicaţiilor, dar, fireşte, nu poate ţine pasul din cauza conservatismului rezonabil, care presupune crearea unui nou cadru legal în momentul acumulării unui anumit volum de relaţii de drept ce necesită reglementare.
În această situaţie, unei persoane neiniţiaţe îi va fi destul de complicat să-şi protejeze drepturile şi interesele fără participarea unui specialist în acest domeniu.
Reieşind din cele expuse, ne străduim să oferim servicii juridice calitative care pot fi necesare pentru proiecte specifice în domeniul tehnologiilor informaţionale.

Oferim clienţilor noştri servicii ce se referă la toate aspectele legate de domeniul tehnologiilor informaţionale şi protecţia datelor, inclusiv:

• oferirea consultaţiilor privitor la dreptul contractual, în special, elaborarea şi negocierea contractelor comerciale şi acordurile de licenţă şi utilizare software;
• oferirea consultaţiilor privitor la încheierea contractelor electronice;
• oferirea consultaţiilor în domeniul comerţului electronic;
• oferirea consultaţiilor privitor la protecţia datelor personale,
• elaborarea mechanismelor de protecţie a datelor personale;
• oferirea consultaţiilor privitor la documentele electronice şi semnătură digitală;
• oferirea consultaţiilor operative companiilor de IT;
• efectuarea expertizei juridice în domeniu;
• oferirea consultaţiilor privitor la gestionarea riscurilor;
• asistenţă juridică a tranzacţiilor care implică cumpărarea, vânzarea şi transmiterea de software şi Internet content-ului;
• evaluarea riscurilor pentru proprietarii de site-uri web, bloguri şi forumuri;
• soluţionarea litigiilor legate de domeniul tehnologiilor informaţionale, inclusiv participarea în procesele judiciare şi de arbitraj.