a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > DREPTUL FAMILIEI  > Divorţul în Moldova – noţiuni generale despre desfacerea căsătoriei.

Divorţul în Moldova – noţiuni generale despre desfacerea căsătoriei.

Pe lîngă faptul,  că procesul de divorţ implică de cele mai multe ori, atît decizii greu de luat, precum şi efoturi emoţionale dificil de depăşit, părţile se mai confruntă adeseori cu lipsa informaţiilor privitor la diverse aspecte legale ce ţin de desfacerea căsătoriei.

În mod normal, părţile pot apela la serviciile unui avocat specializat în procese de divorţ, dar pentru cazul cînd persoanele decid a soluţiona de sinestătător situaţia, mai jos sînt prezentate prevederile de bază a legislaţiei naţionale ce ţin de procedura divorţului.

Motive de încetare a căsătoriei
În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, căsătoria încetează în urma decesului sau a declarării pe cale judecătorească a decesului unuia dintre soţi sau prin divorţ.

Divorţul
Divorțul reprezintă actul de desfacere a căsătoriei în mod legal. În Republica Moldova, aceasta se poate realiza urmând una din două căi: Desfacerea căsătoriei la oficiul de stare civilă şi Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească.

Desfacerea căsătoriei la oficiul de stare civilă.
În baza acordului comun al soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă, căsătoria poate fi desfăcută de către oficiul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi, cu participarea obligatorie a ambilor soţi.
La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la oficiul de stare civilă dacă celălalt soţ:
a) a fost declarat incapabil;
b) a fost declarat dispărut;
c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3ani.

Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească
Căsătoria este desfăcută de instanţa de judecată dacă soţii au copii minori comuni, sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi.
Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile cînd există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la oficiul de stare civilă pentru soluţionarea problemei.
Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sînt imposibile.
Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amîna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepţia cauzelor de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe.

Momentul încetării căsătoriei
În cazul desfacerii căsătoriei la oficiul de stare civilă, aceasta încetează din ziua înregistrării divorţului.
În cazul desfacerii căsătoriei pe cale judecătorească – din ziua cînd hotărîrea instanţei judecătoreşti a rămas definitivă.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.
© 2011

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.