a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > ASPECTE JURIDICE  > Despre drepturile persoanei retinute

Despre drepturile persoanei retinute

În conformitate cu legislaţia în vigoare, reţinerea constă în limitarea de scurtă durată a libertăţii persoanei fizice. Şi anume, în momentul reţinerii sînteţi privat de dreptul la libertatea de circulaţie, garantat de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
Retinerea poate fi de doua tipuri: administrativă şi procesual-penală.
Reţinerea administrativă poate fi aplicată în două cazuri – cînd persoana a săvîrşit o contravenţie flagrantă pentru care Codul Contravenţional prevede sancţiunea arestului, sau este imposibil de identificat persoana în a cărei privinţă este pornit proces contravenţional dacă au fost epuizate toate măsurile de identificare.
Respectiv, o persoană care are asupra sa acte de identitate, poate fi reţinută numai pentru comiterea anumitor contravenţii.
Reţinerea procesual penală se aplică în cazul cînd persoana este bănuită de săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an, cînd învinuitul, inculpatul încalcă condiţiile măsurilor preventive neprivative de libertate, luate în privinţa lui, precum şi ordonanţa de protecţie în cazul violenţei în familie, dacă infracţiunea se pedepseşte cu închisoare şi în cazul cînd condamnaţii în privinţa cărora au fost adoptate hotărîri de anulare a condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sau de anulare a liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen.
În cazul reţinerii administrative, termenul în care libertatea persoanei este limitată nu poate depăşi 3 ore. Excepţie constituie cazurile cînd persoana este suspectată de săvîrşirea unei contravenţii pentru care sancţiunea prevede arestul contravenţional.
În acest caz, persoana poate fi reţinută pînă la examinarea cauzei contravenţionale, dar nu mai mult decît pentru 24 de ore.
În cazul reţinerii procesual penale, termenul de reţinere nu poate depăşi 72 de ore din momentul privării de libertate. Pînă la expirarea acestui termen, persoana reţinută trebuie să fie adusă în faţa judecătorului de instrucţie pentru a fi examinată chestiunea arestării sau, după caz, a eliberării acesteia.
Totodată, este foarte important să cunoaşteţi din ce moment încep a curge termenele de reţinere, specificate mai sus, deoarece, adesea, reprezentanţii organelor de drept tratează acestă chestiune la propria discreţie – fie că din momentul aducerii la sediul organului, fie că din momentul începerii completării procesului verbal de reţinere, sau chiar prin absurd, de la“cînd va decide şeful”. De fapt, momentul reţinerii este acel moment în care aţi fost privat de dreptul la libertatea de circulaţie. Ca exemplu, aţi vrut sa mergeţi la cinematograf, dar aţi fost dus la poliţie. Anume clipa în care aţi fost lipsit de posibilitatea de a acţiona în conformitate cu propria dorinţă şi este punctul de referinţă de la care curge termenul de reţinere.
Încercaţi să fixaţi acest moment, să memorizaţi oamenii care au fost martori oculari ai reţinerii, numerele de înmatriculare ale automobilelor din apropiere, precum şi alte circumstanţe care, ulterior vor contribui la reconstituirea faptelor şi stabilirea certă a momentului reţinerii Dumneavoastră.
Este important să memorizaţi cele de mai sus, deoarece anume din momentul reţinerii sînt aplicabile un şir de prevederi legale care reglementează drepturile persoanei reţinute.

Dumneavoastră trebuie imediat să vi se aducă la cunoştinţă, în limba pe care o înţelegeţi, drepturile şi motivele reţinerii, circumstanţele faptei, încadrarea juridică a acţiunii a cărei săvîrşire vă este imputată.
În propoziţia de mai sus este necesar să trageţi atenţia la cuvîntul “imediat”, aceasta la fel este important de memorizat, deoarece reprezentanţii organelor de drept la întrebarea “care este motivul reţinerii mele ?”, nu în rare cazuri operează cu expresii de genul “o să-ţi spunem la secţia de poliţie”.
În momentul reţinerii, solicitaţi ofiţerului de poliţie să vă prezinte legitimaţia de serviciu, chiar necătînd la faptul că cel din urmă este îmbrăcat în uniformă de serviciu. Memorizaţi numele, funcţia şi gradul celui din urmă.
Deasemenea, în cazul reţinerii, imediat trebuie să vă fie oferită posibilitatea de a anunţa, prin intermediul autorităţii competente să soluţioneze cauza contravenţională, două persoane, la alegere, despre faptul şi locul reţinerii. Simplu vorbind, aveţi dreptul să apelaţi telefonic doua persoane, cărora consideraţi de cuviinţă.
Dumneavoastră aveţi dreptul la apărare. Aceasta înseamnă, că din momentul reţinerii şi pe întreg parcursul procesului, aveţi dreptul să fiţi asistat de un avocat pe cauze penale. În cazul în care nu aveţi un apărător ales, în cel mult 3 ore din momentul reţinerii, trebuie să vi se desemneze un apărător din oficiu.
Nici într-un caz nu vă lăsaţi convins să renunţaţi la dreptul Dumneavoastră legal la apărare. Trebue să reţineţi faptul, că aveţi nevoie de un avocat care înt-adevăr o să vă apere interesele.
Dumneavoastră, imediat trebue să vă fie explicate drepturile, inclusiv dreptul de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, împotriva rudelor apropiate, precum şi de a nu recunoaşte vinovăţia.
Şi ultimul moment, persoana reţinută nu poate fi maltratată fizic sau psihic, fiind interzise orice acţiuni şi metode care creează pericol pentru viaţa ori sănătatea omului, chiar cu acordul acestuia. Persoana reţinută nu poate fi supusă violenţei, ameninţărilor sau unor metode ori procedee care ar afecta capacitatea ei de a lua decizii şi de a-şi exprima opiniile.Persoana ale cărei libertate şi demnitate au fost lezate prin aplicarea ilegală a unei măsuri procesuale are dreptul la repararea, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat astfel.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.