a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Deschiderea conturilor bancare în Loyal Bank Limited

Furtuna.pro > Deschiderea conturilor bancare în Loyal Bank Limited

Despre Bancă
loyal bankLoyal Bank Limited a fost înregistrată în St Vincent şi Grenadine la 17 septembrie 1997, fiindu-i acordată licenţa bancară de către IFSA (Autoritatea de Servicii Financiare Internationale). În numai un an, Loyal Bank, a devenit Membru Plenipotențiar al Asociaţiei de Carduri Internaţionale MasterCard si membru al reţelei interbancare S.W.I.F.T.(LOYAVCVX).
În anul 2001 a fost lansat serviciul NetBanking, care a permis clientilor băncii vizualizarea istoricului contului bancar, iniţierea transferurilor şi înfiinţarea de depozite on-line 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână şi 365 de zile pe an, din orice loc din lume .
Pentru a satisface necesitățile numărului tot mai mare de clienţi şi pentru a dezvolta şi a le oferi noi produse şi servicii, Banca, a consolidat departamentul de servicii clienţi şi a înfiinţat un departament de marketing pentru a ajuta clientela sa în extinderea rapidă şi a stimula loialitatea faţă de Bancă.
În 2005, pe parcursul dezvoltării continue a fost majorat semnificativ personalul Loyal Bank. În același timp, a fost lansată o noua campanie de marketing sub sloganul: “La nivel global, Contact Personal”. Noua strategie a băncii constă în stabilirea contactelor strînse cu clienții din întreaga lume. Pînă în prezent, Loyal Bank, pe lîngă serviciile ce țin de întroducerea conturilor multivalutare pentru persoane fizice si juridice, mai propune un șir de servicii bancare suplimentare.

Serviciile de bază ale Loyal Bank Limited
• Deschiderea conturilor multivalutare corporative
• Internet-banking
• Emiterea cardurilor bancare corporative: Maestro/Cirrus, Master Card
• Deschiderea conturilor pentru persoane fizice
• Deservirea clientilor în 11 limbi, inclusiv moldovenească și rusă.

Tarife
Cu tarifele Băncii puteți face cunoștință pe pagina web oficială a Loyal Bank Limited.

Termenii de deschidere a unui cont
• De la 7 pînă la 10 zile lucrătoare din data primirii de către bancă a tuturor actelor necesare.
• În termen de 2-3 zile lucrătoare de la data primirii și aprobării de către Banca a documentelor dumneavoastră, veți primi prin e-mail numărul contului Dumneavoastră (12 cifre) și codul clientului (8 cifre), impreuna cu rechizitele bancare.
• După primirea numărului contului, numărului de identificare a clientului și rechizitele bancare, puteți efectua transferul mijloacelor financiare în contul Dumneavoastră Loyal Bank.
La deschiderea contului se achită suplimentar următoarele servicii:
Activarea Internet banking-ul, emiterea cardului bancar și codurilor PIN, transmiterea poștală a actelor.

Lista documentelor necesare pentru deschiderea unui cont corporativ:
• Copie legalizată a Certificatului de Înregistrare la Organul de înregistrare (in cazul in care compania a fost infiintata cu mai mult de un an inainte).
• Copie legalizată a Statutului / Actului Constitutiv /Acordului de Formare.
• Hotărîrea Consiliului de Administraţie/Procesul-verbal al Adunării generale a fondatorilor prin care se autorizează deschiderea contului şi se numeşte persoana care va gestiona contul.
• Copii legalizate ale paşaportului sau alte documente de identitate acceptabile (pagina cu fotografie şi semnătură) pentru Persoana Autorizată, Persoana Autorizată Suplimentar (dacă există), toţi Fondatorii.
• Copie legalizată sau originalul unei facturi de utilități sau a unui extras din contul bancar, drept dovadă a adresei Persoanei Autorizate si a Persoanei Autorizate Suplimentar (daca exista), pentru toti Directorii/Fondatorii.
• Referinţe bancare pentru Persoana Autorizată şi Persoanle Autorizate Suplimentar (dacă există) precum şi pentru toţi Directorii/Fondatorii.
• Specimenul semnăturii pentru Persoana Autorizată, Persoana Autorizată Suplimentar.
• Descrierea activității companiei.
Toate actele, înainte de a fi transmise în adresa băncii trebuie să fie traduse în limba engleză și legalizate. Aceste proceduri vor efectuate de către specialiștii noștri.
Cu ajutorul nostru, puteți rapid deveni titularul unui cont în Loyal Bank. Expertii nostri își vor asuma îndeplinirea tuturor formularelor și chestionarelor bancare.