a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > MIGRATIE  > Cetatenia Republicii Moldova – temeiurile dobindirii

Cetatenia Republicii Moldova – temeiurile dobindirii

Cetatenia Republicii Moldova – temeiurile dobindirii

Legea defineşte cetăţenia ca o legătura juridico-politică permanentă între persoana fizică şi statu Moldova, care generează drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană.
Cetăţenia Republicii Moldova este păstrată atît pe teritoriul ţării, cît şi pe teritoriul altor state, precum şi în spaţiul în care nu se exercită suveranitatea nici unui stat.
Cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, beneficiază în egală măsură de toate drepturile social-economice şi politice şi de libertăţile proclamate şi garantate de Constituţie şi de alte legi, de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Temeiurile dobîndirii cetăţeniei Republicii Moldova:

a) prin naştere;
b) prin înfiere;
c) prin recunoaştere;
d) prin redobîndire;
e) prin naturalizare.

Dobîndirea cetăţeniei prin naştere:
Este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul:
a) născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova;
b) născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi apatrizi;
c) născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi care au cetăţenia unui alt stat sau unul dintre care este apatrid, iar celălalt cetăţean străin.
Copilul găsit pe teritoriul Republicii Moldova este considerat cetăţean al ei, atît timp cît nu este dovedit contrariul, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.

Dobîndirea cetăţeniei prin înfiere:
1.Copilul apatrid dobîndeşte automat cetăţenia Republicii Moldova prin înfiere dacă înfietorii (înfietorul) sînt cetăţeni ai Republicii Moldova.
2.Asupra cetăţeniei copilului apatrid înfiat de soţi unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin hotărăsc, de comun acord, înfietorii. În cazul în care înfietorii nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova va decide instanţa de judecată, ţinînd cont de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vîrsta de 14 ani, se cere consimţămîntul lui, autentificat de notar.
3.Copilul cetăţean străin înfiat de soţi ambii sau numai unul dintre ei fiind cetăţean al Republicii Moldova sau unul fiind cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin sau apatrid poate deveni cetăţean al Republicii Moldova dacă renunţă la cetăţenia statului străin, cu excepţia cazurilor prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Dobîndirea cetăţeniei prin recunoaştere:
1. Sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care au dobîndit şi au păstrat această cetăţenie potrivit legislaţiei anterioare, precum şi persoanele care au dobîndit cetăţenia conform legii.
2. Sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:
a) persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;
b) persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;
c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;
d)persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască în prezent.

Redobîndirea cetăţeniei:
1.Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobîndi la cerere, păstrîndu-şi, la dorinţă, cetăţenia străină, cu condiţia, că nu a săvîrşit crime internaţionale, militare sau crime împotriva umanităţii sau desfăşoară activitate care periclitează securitatea statului, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea populaţiei;
2.Persoana căreia i s-a retras cetăţenia Republicii Moldova pentru săvîrşirea unor fapte deosebit de grave prin care se aduc prejudicii esenţiale statului nu o mai poate redobîndi, iar în cazul cînd a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova în mod fraudulos, prin informaţie falsă sau prin ascunderea unui fapt pertinent, sau s-a înrolat benevol în forţe armate străine o poate redobîndi numai în condiţiile naturalizării şi numai după 5 ani de domiciliu legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova din momentul retragerii cetăţeniei.

Naturalizarea şi condiţiile ei:
În esenţă, naturalizarea este etapa finală de integrarea a unui cetaţean străin în societate şi presupune, de obicei, intrunirea de către solicitant a unor conditii specifice, care diferă de la stat la stat.
Republica Moldova, impune străinului următoarele condiţii:
Solicitantul trebue să atingă vîrsta de 18 ani şi :
a) deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază legal şi obişnuit aici cel puţin în ultimii 10 ani sau este căsătorită cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani, sau domiciliază legal şi obişnuit nu mai puţin de 3 ani şi domiciliază legal şi obişnuit aici în ultimii 3 ani la părinţi sau copii (inclusiv înfietori şi înfiaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova; sau
b) domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani; sau
c) este apatrid sau recunoscut ca fiind refugiat, conform prevederilor legii naţionale, şi domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 8 ani;
d) cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei;
e) cunoaşte limba de stat în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
f) are surse legale de existenţă;
g) pierde sau renunţă la cetăţenia unui alt stat, dacă o are, cu excepţia cazurilor cînd pierderea sau renunţarea nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.