a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > STIRI

O nouă procedură de executare a hotărîrilor CtEDO pe teritoriul Republicii Moldova.

La 20.07.2016 a intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, care de fapt, are menirea de a susţine cu privire la Agentul guvernamental. Conform documentului, Agentul Guvernamental inițiază procedura de executare după rămînerea definitivă a hotărîrii sau deciziei Curții. Pentru executarea măsurilor cu caracter individual Agentul Guvernamental, în termen de o lună de la data rămînerii definitive a hotărîrii sau deciziei Curții, informează autoritățile relevante, care la rîndul lor sînt responsabile de executarea hotărîrii sau decizieii. Documentul prevede, de asemenea, următoarele etape de execuție: 1)...

Continue reading

Regim fără vize pentru cetățenii Republicii Moldova în spaţiul Schengen.

Începând cu 28 aprilie 2014, cetăţenii moldoveni, posesori ai paşapoartelor biometrice, (cu logotipul pe copertă), atât ordinare cât şi de serviciu, vor putea călători în Ţările Uniunii Europene, ce aplică integral Acordul Schengen, fără a fi obligaţi să aibă viză. Aceştia vor putea rămâne pe teritoriul Schengen maximum 90 (nouăzeci) zile, împărţite în unul sau mai multe sejururi, timp de 180 zile. Aceste paşapoarte vor trebui să aibă o valabilitate de cel puţin 3 (trei) luni după data prevăzută de întoarcere în Moldova. Posesorii paşapoartelor diplomatice sunt scutiţi deja de obligativitatea de a avea viză, în baza acordurilor precedente între Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Noul regim de vize se aplică pentru intrarea şi sejurul pe teritoriul tuturor Statelor Uniunii Europene, cu excepţia Marii Britanii şi Irlandei.

Noul Cod Vamal al Uniunii Europene va întra în vigoare la 1 noiembrie 2013.

La 1 noiembrie 2013 pentru statele-membre ale UE va întră în vigoare noi reglementări vamale, stipulate în Codul Vamal Modernizat al Uniunii Europene, fapt despre care nu a întîrziat sa anunțe Serviciul Vamal al Republicii Moldova. În această ordine de idei, un șir de modificări vor interveni la toate frontierele externe a UE. Modificările, menționate au ca scop standardizarea procedurilor vamale în cele 28 state-membre, pentru a asigura un nivel echivalent de control vamal în întreaga Uniune, pentru a evita abordare neuniformă la diferitele puncte de intrare şi de ieşire de pe teritoriul UE. Legislaţia vamală modernizată introduce mai multe simplificări vamale pentru...

Continue reading

Sistemul bancar al Republicii Moldova implementeaza codul IBAN (International Bank Account Number)

Conform unui comunicat al Băncii Naţionale, începând cu 1 ianuarie 2013, sistemul bancar din Republica Moldova va implementa codul IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea transferurilor transfrontaliere. Alinierea la standardele moderne va contribui la eficientizarea acestui segment al pieţei financiare, conferindu-i siguranţă şi avantaje economice. Utilizarea codului IBAN în activitatea băncilor licenţiate din Republica Moldova este prevăzută în ultimele modificări şi completări operate la Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobate recent de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei. Noile prevederi reflectă modalitatea de generare a codurilor IBAN, de structurare şi verificare a acestora, precum şi alte aspecte de...

Continue reading

Acordul de asistență juridică reciprocă în materie civilă și penală între Republica Moldova şi Bosnia și Hertegovina

La 19 iunie 2012 între Republica Moldova şi Bosnia și Herțegovina a fost semnat Acordul de asistență juridică reciprocă în materie civilă și penală. Astfel de acorduri au drept obiectiv o mai strânsă colaborare între autorităţile statelor semnatare, care caută să elimine obstacolele legate de incompatibilităţile existente între diferitele sisteme juridice şi administrative. Acordul în cauză va facilita accesul la justiţie şi va permite cetățenilor celor două țări să se bucure de o amplă protecție a drepturilor. La moment între cele două ţări sînt ratificate: Convenţia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate şi...

Continue reading