a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > INVESTITII

Regimul juridic al investitiilor straine in Moldova-Incurajarea Investitorilor străini

Din punct de vedere legal, încurajarea investiţiilor în RMoldova este abordată dupa principii identice atît pentru rezidenţi cît şi pentru nerezidenţi. Facilităţile pentru infiinţarea firmei cu capital străin sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, alte acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Formele investiţiilor Investiţia poate avea formă de: a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale; b) orice drept acordat în baza legii sau contractului, orice licenţă sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau...

Continue reading

Arenda terenurilor cu destinaţie agricola in Moldova

Terenurile cu destinaţie agricolă Terenurile cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate, sînt considerate terenurile folosite pentru desfăşurarea activităţii în scopul obţinerii de produse agricole şi pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii. Din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă fac parte: a) terenurile agricole (arabile, inclusiv serele, solariile şi răsadniţele, pîrloagele, livezile, viile, plantaţiile de nuci, plantaţiile de dud, arbuştii fructiferi, fîneţele, păşunile, grădinile, loturile pomicole şi altele asemenea – cele cu vegetaţie); b) terenurile ocupate de depozite, de frigidere destinate păstrării produselor agricole, de făţări, de ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, de ferme zootehnice, inclusiv amenajările piscicole,...

Continue reading

Achiziţionarea bunurilor imobiliare de către cetăţenii straini in Moldova

În prezent, unul dintre obiectele cele mai atrăgătoare domenii pentru investiţii în Republica Moldova este de domeniul imobiliar. Acest fapt este conştientizat atît de oamenii de afaceri din Moldova, cît şi de investitorii străini care şi-au lansat sau intenţionează să înfiinţeze o afacere în Republica Moldova. Dreptul de proprietate în Republica Moldova este recunoscut şi ocrotit de lege, iar subiect al dreptului de proprietate poate fi orice persoană fizică, juridică, statul, precum şi organele de autoadministrare locală. În conformitate cu alineatul 2 al articolului 4 al Codului Funciar al Republicii Moldova, deţinători de terenuri cu titlu de proprietate privată pot fi...

Continue reading