a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > INFIINTARI FIRME

Înfiinţarea unui SRL în Republica Moldova

Am decis să scriu acest articol din motiv, că persoanele care au decis să lanseze o afacere în Republica Moldova, frecvent îmi adreseaza diverse întrebări cu privire la procedura de înregistrare a unei întreprinderi. În această ordine de idei, voi descri succint procedura înregistrării întreprinderilor din Republica Moldova. Evident, că pentru a înfiinţa o firmă în Moldova, nu este necesar să fii avocat licenţiat, însă, prevedrile de bază a legislaţiei ce reglementeză acest domeniu, precum şi formele premise de desfăşurare a activităţii de antreprenoriat în Republica Moldova, oamenii de afaceri ar trebui să le cunoască. În articol sînt trecute în revistă formele...

Continue reading

Activităţi ce necesită licenţiere în Republica Moldova

În cazul cînd compania nou creată, planifică să desfăşoare activităţi care necesită licenţiere, după înregistrarea societăţii la Camera de înregistrare, ea are obligaţia de a obţine licenţa pentru genul corespunzător de activitate. "licenţă - act oficial, eliberat de autoritatea pentru licenţiere, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă determinată, genul de activitate indicat în acesta, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere." În Republica Moldova sînt investite cu dreptul de licenţiere a genurilor de activitate următoarle autorităţi: a) Camera de licenţiere; b) Banca Naţională a Moldovei; c) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; e) Agenţia Naţională...

Continue reading

Procedură simplificată la lansarea unei afaceri în comerţ în Moldova

La 17 iulie 2016 au intrat în vigoare un şir de modificări în Legea cu privire la comerțul interior, care simplifică esențial procedura de lansare a activității de comerț în Moldova, diminuează timpul, precum și costurile pe care le suportă întreprinzătorii. Prin aplicarea noilor amendamente a fost diminuat numărul actelor permisive și simplificată procedura de lansare a unei afaceri comerciale, micșorat timpului necesar pentru obținerea actelor permisive, de la 70 zile pînă la maximum 15 zile, etc. Astfel au fost abrogate prevederile conform cărora, activitatea de comerţ se autoriza de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau a municipiului Chişinău...

Continue reading

Reguli noi la lichidarea companiilor inactive din Moldova

La începutul lunii iulie, anul curent au intrat în vigoare modificări şi completări în Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali în special în ceea ce privește companiile inactive. Astfel, a fost modificată noţiunea de persoană juridică inactivă – care în noua redacţie este definită ca „persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale și reprezentanțe, nu...

Continue reading

Reguli noi la înfiinţarea firmelor în Republica Moldova

Începînd cu 1 iulie anul 2016, în Moldova  a intrat în vigoare amendamente noi la Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Noua redacţie a legii stipulează că persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sînt obligați să prezinte o serie de  documente suplimentare la înregistrarea noii companii. Astfel, la lista documentelor necesare pentru înregistrare s-a adăugat extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial. În acelaşi timp, pentru înregistrarea filialelor şi a reprezentanțelor persoanelor juridice autohtone se solicită următoarea informaţie adiţională: – sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail)...

Continue reading