a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > DREPTUL FAMILIEI

Divorţul în Moldova – noţiuni generale despre desfacerea căsătoriei.

Pe lîngă faptul,  că procesul de divorţ implică de cele mai multe ori, atît decizii greu de luat, precum şi efoturi emoţionale dificil de depăşit, părţile se mai confruntă adeseori cu lipsa informaţiilor privitor la diverse aspecte legale ce ţin de desfacerea căsătoriei. În mod normal, părţile pot apela la serviciile unui avocat specializat în procese de divorţ, dar pentru cazul cînd persoanele decid a soluţiona de sinestătător situaţia, mai jos sînt prezentate prevederile de bază a legislaţiei naţionale ce ţin de procedura divorţului. Motive de încetare a căsătoriei În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, căsătoria încetează în urma decesului sau a declarării...

Continue reading

Contractul matrimonial în Moldova – noţiuni generale.

Noţiunea de contract matrimonial. Contractul matrimonial este convenţia încheiată benevol între persoanele care doresc să se căsătorească sau între soţi, în care se determină drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale acestora în timpul căsătoriei şi/sau în cazul desfacerii acesteia. Încheierea contractului matrimonial. Contractul matrimonial poate fi încheiat pînă la înregistrarea căsătoriei sau, în orice moment, în timpul căsătoriei. Contractul matrimonial încheiat pînă la înregistrarea căsătoriei intră în vigoare la data înregistrării acesteia. Conţinutul contractului matrimonial. Prin contractul matrimonial soţii pot modifica regimul legal al proprietăţii în devălmăşie. Contractul matrimonial poate stabili că toate bunurile dobîndite de fiecare dintre soţi în timpul căsătoriei sînt proprietate personală a soţului care...

Continue reading

Căsătoria în Moldova – noţiuni generale.

Înregistrarea căsătoriei reprezintă procedura de întocmire la organul de stare civilă a actului de căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite de legiuitor. Astfel, căsătoria se prezintă ca o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii. Principalul act legislativ ce reglementează condiţiile şi modalitatea de încheiere a căsătoriei în Republica Moldova este Codul Familiei, în vigoare din 26 octombrie 2000. Vîrsta matrimonială. Legislaţia Republicii Moldova stabileşte vîrsta matrimonială minimă de 18 ani, însă pentru motive temeinice, se poate...

Continue reading