a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > ASPECTE VAMALE

Noul Cod Vamal al Uniunii Europene va întra în vigoare la 1 noiembrie 2013.

La 1 noiembrie 2013 pentru statele-membre ale UE va întră în vigoare noi reglementări vamale, stipulate în Codul Vamal Modernizat al Uniunii Europene, fapt despre care nu a întîrziat sa anunțe Serviciul Vamal al Republicii Moldova. În această ordine de idei, un șir de modificări vor interveni la toate frontierele externe a UE. Modificările, menționate au ca scop standardizarea procedurilor vamale în cele 28 state-membre, pentru a asigura un nivel echivalent de control vamal în întreaga Uniune, pentru a evita abordare neuniformă la diferitele puncte de intrare şi de ieşire de pe teritoriul UE. Legislaţia vamală modernizată introduce mai multe simplificări vamale pentru...

Continue reading

Regimul juridic al semnăturii digitale in Moldova

Ce este semnatura digitală. Semnătură digitală - atribut indispensabil al documentului electronic, obţinut în urma transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii private, destinat să confirme autenticitatea documentului electronic. Semnătura digitală se creează cu mijloacele semnăturii digitale în conformitate cu cerinţele standardului SMV CWA 14170:2007 Cerinţele de securitate pentru aplicaţiile de creare a semnăturii. Care sînt efectele juridice ale semnăturii digitale. Semnătura digitală produce aceleaşi efecte juridice ca şi semnătura olografă în documentul pe suport de hîrtie, cu condiţia: a) autenticităţii semnăturii digitale, confirmate prin mijloacele de certificare ale acesteia; şi b) valabilităţii, la momentul semnării documentului electronic, a certificatului cheii publice perfectat şi eliberat...

Continue reading

Procedurile de vămuire ale Republicii Moldova

Vămuirea mărfurilor se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Vamal, cu alte acte normative, inclusiv cu cele emise de Serviciul Vamal şi se efectuează după următoarele reguli generale: • Vămuirea se efectuează de organele vamale interne şi de cele de frontieră şi nu poate fi efectuată de alte organe. Totodată, Serviciul Vamal este în drept să stabilească organele vamale la care să aibă loc vămuirea unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport. • Operaţiunile de vămuire a mărfurilor se efectuează în locurile stabilite din zonele de activitate ale organului vamal în care se găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau subdiviziunile lor...

Continue reading

Introducerea si scoaterea valutei – regulile Republicii Moldova pentru persoane fizice

Introducerea şi scoaterea numerarului în monedă naţională şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină de către persoane fizice. Dacă planificaţi să vizitaţi careva tară, întotdeauna este util să vă familiarizaţi cu normele legale care reglementează întroducerea şi scoaterea numerarului în valută străină, în monedă naţională, precum şi a hîrtiilor de valoare. În Republica Moldova, aceste aspecte sunt reglementate de legislaţia vamală şi în special de Legea privind reglementarea valutară. Aşa dar, persoanele fizice rezidente şi nerezidente au dreptul: 1) la intrarea în Republica Moldova, de a introduce nelimitat numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în...

Continue reading

Introducerea si scoaterea valutei – regulile Republicii Moldova pentru persoane juridice

Introducerea şi scoaterea numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoane juridice. Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină se permite persoanelor juridice în următoarele cazuri: a) Băncii Naţionale a Moldovei – în scopul exercitării atribuţiilor sale; b) băncilor licenţiate şi băncilor nerezidente – în scopul desfăşurării activităţilor financiare; c) persoanelor juridice rezidente – în scopurile/cazurile enumerate mai jos: • achitării în numerar a cheltuielilor ce ţin de deplasarea salariaţilor detaşaţi în străinătate, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, precum...

Continue reading