a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > DREPTUL FAMILIEI  > Căsătoria în Moldova – noţiuni generale.

Căsătoria în Moldova – noţiuni generale.

Înregistrarea căsătoriei reprezintă procedura de întocmire la organul de stare civilă a actului de căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite de legiuitor.
Astfel, căsătoria se prezintă ca o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii.
Principalul act legislativ ce reglementează condiţiile şi modalitatea de încheiere a căsătoriei în Republica Moldova este Codul Familiei, în vigoare din 26 octombrie 2000.

Vîrsta matrimonială.
Legislaţia Republicii Moldova stabileşte vîrsta matrimonială minimă de 18 ani, însă pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale, dar nu mai mult decît cu doi ani.

Consimţămîntul.
Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţămîntul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi femeii care se căsătoresc.

Starea sănătăţii.
Persoanele care doresc să se căsătorească sînt obligate să se informeze reciproc despre starea sănătăţii lor, totodată aceştea sînt supuşi unui examen medical gratuit obligatoriu.

Impedimente la căsătorie.
Nu se admite încheierea căsătoriei între:
• persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
• rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
• adoptator şi adoptat;
• adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv;
• curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
• persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
• persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
• persoane de acelaşi sex.

Aplicarea normelor dreptului familiei faţă de cetăţenii străini şi apatrizi.
Cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, în relaţiile familiale, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii Republicii Moldova.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.
© 2011
Furtuna Law Office

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.