a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

BLOG

Ştirile şi publicaţiile Cabinetului.

Înregistrarea navelor în Republica Moldova – dreptul la pavilion.

Procedura şi condiţiile înregistrării unei nave sub pavilionul Republicii Moldova este reglementată de Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova. Dreptul de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova. Dreptul de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova este acordat navelor care sînt înscrise în registrul navelor şi care: a) se află în proprietatea persoanelor fizice şi juridice ale Republicii Moldova; b) se află în proprietatea persoanelor fizice şi juridice din străinătate; c) sînt exploatate în baza contractului de închiriere a navei nude sau contractului de leasing. Înregistrarea navelor în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova este efectuată de către Instituţia publică “Căpitănia portului Giurgiuleşti”. Apariţia dreptului de navigaţie...

Continue reading

Cetatenia Republicii Moldova – temeiurile dobindirii

Cetatenia Republicii Moldova – temeiurile dobindirii Legea defineşte cetăţenia ca o legătura juridico-politică permanentă între persoana fizică şi statu Moldova, care generează drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană. Cetăţenia Republicii Moldova este păstrată atît pe teritoriul ţării, cît şi pe teritoriul altor state, precum şi în spaţiul în care nu se exercită suveranitatea nici unui stat. Cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, beneficiază în egală măsură de toate drepturile social-economice şi politice şi de libertăţile proclamate şi garantate de Constituţie şi de alte legi, de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Temeiurile dobîndirii cetăţeniei...

Continue reading

Arenda terenurilor cu destinaţie agricola in Moldova

Terenurile cu destinaţie agricolă Terenurile cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate, sînt considerate terenurile folosite pentru desfăşurarea activităţii în scopul obţinerii de produse agricole şi pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii. Din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă fac parte: a) terenurile agricole (arabile, inclusiv serele, solariile şi răsadniţele, pîrloagele, livezile, viile, plantaţiile de nuci, plantaţiile de dud, arbuştii fructiferi, fîneţele, păşunile, grădinile, loturile pomicole şi altele asemenea – cele cu vegetaţie); b) terenurile ocupate de depozite, de frigidere destinate păstrării produselor agricole, de făţări, de ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, de ferme zootehnice, inclusiv amenajările piscicole,...

Continue reading

Apostila in Republica Moldova

Pentru înregistrarea companiilor cu investiţii străine, la cererea de înregistrare se solicită şi un şir de acte din ţara de origine a investitorului. Pe actele oficiale străine, întocmite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 05.10.1961, şi la care Republica Moldova este parte, se aplică apostila în condiţiile stabilite prin această Convenţie şi se acceptă la înregistrare fără supralegalizare suplimentară. APOSTILA este o ştampilă specială, care în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, incheiată la 5 octombrie 1961, se aplică pe actele oficiale...

Continue reading

Introducerea si scoaterea valutei – regulile Republicii Moldova pentru persoane juridice

Introducerea şi scoaterea numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoane juridice. Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină şi în monedă naţională şi a cecurilor de călătorie în valută străină se permite persoanelor juridice în următoarele cazuri: a) Băncii Naţionale a Moldovei – în scopul exercitării atribuţiilor sale; b) băncilor licenţiate şi băncilor nerezidente – în scopul desfăşurării activităţilor financiare; c) persoanelor juridice rezidente – în scopurile/cazurile enumerate mai jos: • achitării în numerar a cheltuielilor ce ţin de deplasarea salariaţilor detaşaţi în străinătate, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, precum...

Continue reading