a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

BLOG

Ştirile şi publicaţiile Cabinetului.

Introducerea si scoaterea valutei – regulile Republicii Moldova pentru persoane fizice

Introducerea şi scoaterea numerarului în monedă naţională şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină de către persoane fizice. Dacă planificaţi să vizitaţi careva tară, întotdeauna este util să vă familiarizaţi cu normele legale care reglementează întroducerea şi scoaterea numerarului în valută străină, în monedă naţională, precum şi a hîrtiilor de valoare. În Republica Moldova, aceste aspecte sunt reglementate de legislaţia vamală şi în special de Legea privind reglementarea valutară. Aşa dar, persoanele fizice rezidente şi nerezidente au dreptul: 1) la intrarea în Republica Moldova, de a introduce nelimitat numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în...

Continue reading

Şaşe întrebări legate de arbitraj

Ce este arbitrajul. Arbitraul este o cale alternativă de soluţionare a litigiilor atît de către arbitri numiţi pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cît şi de instituţii permanente de arbitraj. De obicei pe calea arbitrajului sînt soluţionate litigiile izvorîte din raporturi juridice civile, inclusiv patrimoniale, dintre părţi, din raporturi obligaţionale contractuale şi necontractuale, cum ar fi: vînzarea-cumpărarea, prestarea de servicii, executarea de lucrări şi altele asemenea sau din raporturi de proprietate şi din alte drepturi reale, inclusiv din dreptul de proprietate intelectuală. Cine poate fi arbitru. Teoretic, poate fi arbitru orice persoană fizică avînd capacitate deplină de exerciţiu care şi-a dat consimţămîntul să...

Continue reading

Dreptul la muncă pentru cetăţenii străini în Republica Moldova.

În linii generale, legislaţia defineşte migraţia de muncă ca deplasarea benevolă a cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare, precum şi sosirea benevolă a cetăţenilor străini sau a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul desfăşurării unor activităţi provizorii de muncă. Însă, în acest articol vor fi examinate doar prevederile legii, ce reglementează desfăşurarea activităţilor de muncă provizorii ale lucrătorilor imigranţi, precum şi condiţiile de acordare, prelungire şi revocare a dreptului la muncă şi de şedere provizorie în scop de muncă. Astfel, lucrătorul imigrant este cetăţeanul străin sau apatrid autorizat să desfăşoare o activitate provizorie de muncă pe teritoriul Republicii Moldova. Migraţia de muncă pentru...

Continue reading

Lista statelor ai căror cetăţeni necesită invitaţii pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova

1. Republica Africa de Sud 2. Statul Islamic Afganistan 3. Republica Algeriană Democratică şi Populară 4. Republica Angola 5. Regatul Arabia Saudită 6. Statul Bahrain 7. Republica Populară Bangladesh 8. Belize 9. Republica Benin 10. Regatul Bhutan 11. Republica Botswana 12. Burkina Faso 13. Birmania/Myanmar 14. Republica Burundi 15. Regatul Cambodgia 16. Republica Camerun 17. Republica Capul Verde 18. Republica Centrafricană 19. Republica Ciad 20. Republica Populară Chineză 21. Republica Columbia 22. Republica Federală Islamică a Comorilor 23. Republica Congo 24. Republica Democrată Congo 25. Coasta de Fildeş 26. Republica Populară Democratică Coreeană (Coreea de Nord) 27. Republica Cuba 28. Republica Djibouti 29. Uniunea Dominica 30. Republica Dominicană 31. Republica Arabă Egipt 32. Emiratele Arabe Unite 33. Eritreea 34. Etiopia 35. Republica Fiji 36. Republica Filipine 37. Republica Gaboneză 38. Republica Gambia 39. Republica Ghana 40. Grenada 41. Republica Guineea 42....

Continue reading

Asociația obștească / non guvernamentală in Moldova

NOȚIUNEA DE ASOCIAȚIE OBȘTESCĂ. Asociaţia obştească este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin două persoane fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime. Asociaţiile obşteşti se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în scopul realizării şi apărării drepturilor civile, economice, sociale, culturale, a altor drepturi şi libertăţi legitime; dezvoltării activismului social şi spiritului de iniţiativă al persoanelor, satisfacerii intereselor lor profesionale şi de amatori în domeniul creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice; ocrotirii sănătăţii populaţiei antrenării acesteia în activitatea filantropică, în practicarea sportului de masă şi a...

Continue reading