a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

BLOG

Ştirile şi publicaţiile Cabinetului.

Regimul juridic al investitiilor straine in Moldova-Incurajarea Investitorilor străini

Din punct de vedere legal, încurajarea investiţiilor în RMoldova este abordată dupa principii identice atît pentru rezidenţi cît şi pentru nerezidenţi. Facilităţile pentru infiinţarea firmei cu capital străin sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, alte acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Formele investiţiilor Investiţia poate avea formă de: a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale; b) orice drept acordat în baza legii sau contractului, orice licenţă sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau...

Continue reading

Aplicarea măsurilor de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală la frontiera Republicii Moldova.

Măsurile de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală la frontieră se aplică mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, care: a) sînt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova; b) sînt declarate organelor vamale în scopul plasării lor sub un regim vamal definitiv sau suspensiv; c) se află sub supraveghere vamală în orice alte situaţii; d) nu au fost declarate la intrarea sau la ieşirea din ţară şi sînt descoperite de organele vamale în timpul efectuării controalelor vamale; e) au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau prin abandon în favoarea statului. Notă: Bunurile deplasate peste frontiera vamală a...

Continue reading

Zonele economice libere din Republica Moldova si beneficiile oferite de acestea.

Scopul înfiinţării unei zone libere este de a favoriza dezvoltarea economică prin atragerea de investiţii, infiinţarea companiilor cu capital străin, accelerarea dezvoltării social-economice a unui teritoriu şi al ţării în ansamblu prin atragerea investiţiilor autohtone şi străine, implementare a tehnicii şi tehnologiilor moderne, dezvoltarea producţiei orientate spre export, aplicarea experienţei avansate în domeniul producţiei şi a managementului, crearea de locuri de muncă. În conformitate cu legislaţia naţională, zonele economice libere (zonele antreprenoriatului liber) sînt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt...

Continue reading

Despre drepturile persoanei retinute

În conformitate cu legislaţia în vigoare, reţinerea constă în limitarea de scurtă durată a libertăţii persoanei fizice. Şi anume, în momentul reţinerii sînteţi privat de dreptul la libertatea de circulaţie, garantat de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Retinerea poate fi de doua tipuri: administrativă şi procesual-penală. Reţinerea administrativă poate fi aplicată în două cazuri – cînd persoana a săvîrşit o contravenţie flagrantă pentru care Codul Contravenţional prevede sancţiunea arestului, sau este imposibil de identificat persoana în a cărei privinţă este pornit proces contravenţional dacă au fost epuizate toate măsurile de identificare. Respectiv, o persoană care are asupra sa acte de identitate, poate fi...

Continue reading

Recunoasterea hotărîrilor judecătoreşti străine in Moldova

Prin hotărîre judecătorească străină se înţelege o hotărîre pronunţată în pricină civilă de o judecată de drept comun sau de o judecată specializată pe teritoriul unui alt stat. Hotărîrile judecătoreşti străine, inclusiv tranzacţiile, sînt recunoscute şi se execută de plin drept în Republica Moldova fie dacă astfel se prevede în tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte, fie pe principiul reciprocităţii în ceea ce priveşte efectele hotărîrilor judecătoreşti străine. Hotărîrea judecătorească străină poate fi înaintată spre executare silită în Republica Moldova în termen de 3 ani de la data rămînerii ei definitive, potrivit legii statului în care a fost pronunţată. Hotărîrea judecătorească...

Continue reading