a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

BLOG

Ştirile şi publicaţiile Cabinetului.

Infiintare Societate pe actiuni in Republica Moldova

Precum am mai menţionat în articolele precedente, pentru a înfiinţa o firmă, nu este neapărat să fii avocat licenţiat, însă cel puţin formele organizatorico-juridice ale activităţii de antreprenoriat prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, investitorul străin ar trebui să le cunoască. Mai jos este prezentată o descriere sucintă a uneia dintre aceste forme şi anume- Societatea pe Acţiuni. Noţiunea de societate pe acţiuni Societate pe acţiuni este societatea comercială al cărei capital social este divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii. Acţionarii nu răspund pentru obligaţiile societăţii. Ei suportă, în limitele participaţiunii lor la capitalul social, riscul pierderilor ce rezultă...

Continue reading

Procedurile de vămuire ale Republicii Moldova

Vămuirea mărfurilor se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Vamal, cu alte acte normative, inclusiv cu cele emise de Serviciul Vamal şi se efectuează după următoarele reguli generale: • Vămuirea se efectuează de organele vamale interne şi de cele de frontieră şi nu poate fi efectuată de alte organe. Totodată, Serviciul Vamal este în drept să stabilească organele vamale la care să aibă loc vămuirea unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport. • Operaţiunile de vămuire a mărfurilor se efectuează în locurile stabilite din zonele de activitate ale organului vamal în care se găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau subdiviziunile lor...

Continue reading

Invitatia pentru obtinerea vizei de intrare in Republica Moldova

Ce este invitaţia Invitaţie – document oficial pe care autoritatea competentă pentru străini o eliberează la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova sau a persoanei juridice, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi care constituie una dintre condiţiile de obţinere a vizei Republicii Moldova de către anumite categorii de străini. Cine necesită invitaţie pentru primirea vizei De către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu alte organe abilitate ale Republicii Moldova, a fost stabilită o lista a statelor ai căror cetăţeni vor primi vize pe bază de invitaţie. Lista acestor state...

Continue reading

Sistemul impozitelor şi taxelor in Republica Moldova

Un întreprinzător care se pregăteşte să-şi înfiinţeze o afacere în Moldova, pentru a-şi organiza mai eficient afacerea trebuie să ia în calcul sistemul impozitelor şi taxelor in Republica Moldova. Mai jos sînt prezentate informaţii generale privitor la taxele şi impozitele percepute în Republica Moldova. Impozitul Impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată. Taxele Taxa este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit. În Republica Moldova se...

Continue reading

Acordul de asistență juridică reciprocă în materie civilă și penală între Republica Moldova şi Bosnia și Hertegovina

La 19 iunie 2012 între Republica Moldova şi Bosnia și Herțegovina a fost semnat Acordul de asistență juridică reciprocă în materie civilă și penală. Astfel de acorduri au drept obiectiv o mai strânsă colaborare între autorităţile statelor semnatare, care caută să elimine obstacolele legate de incompatibilităţile existente între diferitele sisteme juridice şi administrative. Acordul în cauză va facilita accesul la justiţie şi va permite cetățenilor celor două țări să se bucure de o amplă protecție a drepturilor. La moment între cele două ţări sînt ratificate: Convenţia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate şi...

Continue reading