a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

BLOG

Ştirile şi publicaţiile Cabinetului.

Sistemul bancar al Republicii Moldova implementeaza codul IBAN (International Bank Account Number)

Conform unui comunicat al Băncii Naţionale, începând cu 1 ianuarie 2013, sistemul bancar din Republica Moldova va implementa codul IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea transferurilor transfrontaliere. Alinierea la standardele moderne va contribui la eficientizarea acestui segment al pieţei financiare, conferindu-i siguranţă şi avantaje economice. Utilizarea codului IBAN în activitatea băncilor licenţiate din Republica Moldova este prevăzută în ultimele modificări şi completări operate la Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobate recent de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei. Noile prevederi reflectă modalitatea de generare a codurilor IBAN, de structurare şi verificare a acestora, precum şi alte aspecte de...

Continue reading

Reorganizarea unei intreprinderi in Moldova

Reorganizarea întreprinderii poate fi efectuată prin fuziune, asociere, divizare, separare, transformare. Fuziunea întreprinderilor. Fuziunea întreprinderii poate avea loc prin contopire şi absorbţie. Reorganizarea prin contopire se realizează în cazul în care două sau mai multe persoane juridice, care îşi încetează existenţa se unesc pentru a constitui o persoană juridică nouă. Reorganizarea prin absorbţie se realizează în cazul în care o persoană juridică existentă înglobează una sau mai multe persoane juridice care îşi încetează existenţa. La fuziunea întreprinderilor, toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile fiecăreia din ele trec, potrivit actului de transfer, la întreprinderea înfiinţată în urma fuziunii. La asocierea unei întreprinderi cu alta, la cea din urmă...

Continue reading

Lichidarea intreprinderii in Moldova, procedura de realizare

Lichidarea întreprinderii conduce la încetarea activităţii acesteia fără trecerea drepturilor şi obligaţiilor pe cale succesorală la alte persoane. Întreprinderea se lichidează prin hotărîre a: a) fondatorilor (asociaţilor), în conformitate cu condiţiile prevăzute în documentele de constituire ale întreprinderii, inclusiv în legătură cu expirarea termenului pentru care a fost înfiinţată întreprinderea respectivă sau cu atingerea scopurilor în care a fost înfiinţată; b) instanţei de judecată în caz de: 1) insolvabilitate a întreprinderii, declarată în conformitate cu legislaţia; 2) declarare a documentelor de constituire ale întreprinderii ca fiind nule; 3) încălcare a cerinţelor, stabilite de legislaţie, privind desfăşurarea unui anumit gen de activitate, prin care se explică lichidarea...

Continue reading

Procedura suspendarii activitatii unei intreprinderi din Republica Moldova

După înfiinţarea firmei, activitatea întreprinderii poate fi temporar suspendată, din diverse motive, la decizia fondatorului/adunării generale, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori. Decizia fondatorului/adunării generale privind suspendarea activităţii întreprinderii, cu indicarea termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Persoanele responsabile de suspendarea activităţii întreprinderii sînt obligate, cu o lună înainte de publicarea avizului, să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii. În termen de 2 luni de la data publicării avizului de suspendare a activităţii, creditorii vor...

Continue reading

Lista Societaţiolor de clasificarea recunoscute de Republica Moldova a fost suplinita

Recent, Guvernul Republicii Moldova a modificat Hotărîrea Nr. 1608 din 30.12.2003 ” cu privire la recunoaşterea societăţilor internaţionale de clasificare a navelor”, suplinind lista societăţilor internaţionale de clasificare a navelor, împuternicirile cărora sînt recunoscute de către Republica Moldova. Astfel, au fost recunoscute împuternicirile a următoarele societăţi de clasificare: International Naval Surveys Bureau SA - I.N.S.B. - Grecia Intermaritime Certification Services, ICS Class - Panama Turkish Lloyd, Turk Loydu - Turсia Venezuelan Register of Shipping C.A. - Venezuela Lista completă a Societăţilor internaţionale de clasificare a navelor recunoscute de către Republica Moldova o găsiţi AICI....

Continue reading