a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

BLOG

Ştirile şi publicaţiile Cabinetului.

Recunoasterea hotărîrilor arbitrale străine in Moldova

Hotărîrea arbitrală este decizia în fond asupra unui litigiu transmis spre examinate in arbitraj. Hotărîrea arbitrală, indiferent de ţara în care a fost pronunţată, se recunoaşte ca fiind obligatorie şi, la depunerea în instanţă de judecată competentă a unei cereri scrise, se execută de plin drept, ţinîndu-se cont de prevederile legii. Partea care solicită recunoaşterea sau executarea hotărîrii arbitrale străine este obligată să prezinte în judecată hotărîrea arbitrală în original sau în copie legalizată. Dacă hotărîrea arbitrală şi convenţia de arbitraj sînt expuse într-o limbă străină, partea este obligată să le prezinte în traducere în limba moldovenească, legalizată în modul stabilit de...

Continue reading

Recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti străine pentru care nu se cere procedură ulterioară.

În Republica Moldova se recunosc următoarele hotărîri ale instanţelor judecătoreşti străine care, în virtutea caracterului lor, nu cer procedură ulterioară: a) hotărîrile referitoare la statutul civil al cetăţeanului statului a cărui judecată a pronunţat hotărîrea sau dacă, fiind pronunţată într-un stat terţ, a fost recunoscută mai întîi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi; b) hotărîrile privitoare la desfacerea, anularea sau declararea nulităţii căsătoriei, precum şi la alte litigii dintre soţi, cu excepţia celor cu privire la imobilele din străinătate, între un cetăţean al Republicii Moldova şi un cetăţean străin, dacă la data desfacerii căsătoriei cel puţin unul dintre soţi era domiciliat...

Continue reading

Inregistrarea iahturilor in Republica Moldova – “convenienţă” pavilionului moldovenesc.

Orice persoană care cumpără sau construieşte un iaht, mai devreme sau mai târziu îşi pune întrebarea cu privire la înregistrarea acestuia şi obţinerea dreptului de proprietate asupra lui. Faptul înregistrării iahtului cu motor sau vele atribuie dreptul de a naviga sub pavilionul statului în care iahtul va fi înregistrat, precum şi dreptul de proprietate asupra acestuia, ceea ce înseamnă că acesta trebuie să fie înregistrat în Registrul naval a căruiva stat anume. Concomitent trebue să ţinem minte, că din momentul înregistrării iahtului în careva stat concret, la bordul ambarcaţiunii acţionează legislaţia acelui stat, inclusiv principiile internaţionale de extrateritorialitate. În acest moment ia naştere...

Continue reading

Divorţul în Moldova – noţiuni generale despre desfacerea căsătoriei.

Pe lîngă faptul,  că procesul de divorţ implică de cele mai multe ori, atît decizii greu de luat, precum şi efoturi emoţionale dificil de depăşit, părţile se mai confruntă adeseori cu lipsa informaţiilor privitor la diverse aspecte legale ce ţin de desfacerea căsătoriei. În mod normal, părţile pot apela la serviciile unui avocat specializat în procese de divorţ, dar pentru cazul cînd persoanele decid a soluţiona de sinestătător situaţia, mai jos sînt prezentate prevederile de bază a legislaţiei naţionale ce ţin de procedura divorţului. Motive de încetare a căsătoriei În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, căsătoria încetează în urma decesului sau a declarării...

Continue reading

Contractul matrimonial în Moldova – noţiuni generale.

Noţiunea de contract matrimonial. Contractul matrimonial este convenţia încheiată benevol între persoanele care doresc să se căsătorească sau între soţi, în care se determină drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale acestora în timpul căsătoriei şi/sau în cazul desfacerii acesteia. Încheierea contractului matrimonial. Contractul matrimonial poate fi încheiat pînă la înregistrarea căsătoriei sau, în orice moment, în timpul căsătoriei. Contractul matrimonial încheiat pînă la înregistrarea căsătoriei intră în vigoare la data înregistrării acesteia. Conţinutul contractului matrimonial. Prin contractul matrimonial soţii pot modifica regimul legal al proprietăţii în devălmăşie. Contractul matrimonial poate stabili că toate bunurile dobîndite de fiecare dintre soţi în timpul căsătoriei sînt proprietate personală a soţului care...

Continue reading