a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Avocat litigii comerciale în Chişinău

Furtuna.pro > Avocat litigii comerciale în Chişinău

Litigiul comercial este un proces lung, care are la bază un dezacord al uneia dintre părţi cu careva aspecte ale executării obligaţiilor născute din careva raport juridic.

 

Litigiile comerciale au devenit un fenomen destul de răspîndit odată cu dezvoltarea relațiilor de piață în Republica Moldova. Astfel, apar contradicţii între persoanele fizice şi cele juridice, între companii şi autoriăţile centrale sau locale ale statului, care în dese cazuri nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă şi sînt transmise pentru soluţionare instanţelor judecătoreşti sau arbitrale.

Motive ale apariției litigiului comercial pot fi specificate o mulţime, însă cele mai frecvent întîlnite în practică sînt următoarele:

Divergențe în ceia ce ţine de volumul sau calitatea lucrărilor efectuate;

Divergențe în ceia ce ţine de volumul sau calitatea serviciilor prestate;

Divergenţe în ceia ce ţine de calitatea mărfurilor furnizate;

Nedorinţa uneia dintre părţi de a-şi onora în volum deplin obligaţiile asumate.

Litigiile comerciale pot fi soluţionate pe cale amiabilă-extrajudiciară, iar în cazul cînd pe cale amiabilă nu a fost posibil de soluţionat litigiul, acesta poate fi transmis pentru adoptarea unui decizii instanţei de judecată sau celei arbitrale.

Examinarea litigiilul comercial în instanţa de judecată este o procedură complexă care pe lîngă înțelegerea adecvată a relațiilor economico-financiare și de altă natură între părţile procesului, mai necesită experiență, cunoaşterea profundă a procedurii civil, precum şi cunoştinţe vaste în diverse ramuri ale dreptului material.

Acestea sînt motivele care vorbesc în folosul transmiterii litigiului apărul în getiunea unui avocat specializat în litigii comerciale.

În domeniul litigiilor comerciale vă oferim asistenţă juridică în cele mai diverse categorii de litigii :

Litigii legate de modificarea, prelungirea sau rezilierea înainte de termen a contractelor existente;

Litigii ce ţin de neexecutarea sau executarea parţială sau defectuoasă a obligaţiilor părților;

Litigii ce ţin de încălcarea obligațiilor contractuale;

Conflicte între asociați, acționari și parteneri comerciali;

Conflicte în legatură cu administrarea societăților comerciale;

Litigii în domeniul imobiliar și al investițiilor imobiliare;

Litigii între proprietari și chiriași;

Recuperarea creanțelor;

Punerea in executare silită a titlurilor executorii, etc.

Aveţi nevoie de asistenţă ? Vă rugăm să nu ezitaţi şi să ne apelaţi pentru a discuta situaţia Dumneavoastră.

Contactati-ne

pentru programare

Sumar
Evaluarea Clientilor
4.5 based on 7 votes
Genul Servciului
Avocat litigii comerciale în Chişinău
Furnizor
Cabinetul Avocatului "Viorel Furtuna"
Zona
Republica Moldova
Descriere
În domeniul litigiilor comerciale vă oferim asistenţă juridică în cele mai diverse categorii de litigii.
URL