a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Avocat Drept Vamal in Chisinau

Furtuna.pro > Avocat Drept Vamal in Chisinau

Participarea activă a companiilor în activitatea economică externă, legată în primul rînd de încheierea contractelor comerciale cu partenerii străini şi circulaţia mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, impune subiecţilor acestor activităţi respectarea strictă a legislaţiei, atît naţionale, cît şi internaţionale. Cu toate acestea, litigiile vamale adesea se trag din executarea superficiala de către subiecţii acivităţii de întreprinzător a prevederilor legislaţiei sau din erori de bună credinţă în exercitarea drepturilor sale.
Reieşind din cele expuse, asistenţa juridică a activităţilor economice externe acordată de către avocat, devine actuală şi importantă pentru subiecţii activităţilor menţionate, chiar de la prima etapă.

Cabinetul oferă următoarele servicii în acest domeniu:

• consultanţă în materie de drept vamal;
• elaborarea actelor procesuale necesare;
• elaborarea strategiilor de apărare pe cazurile de încălcare a legislaţiei vamale;
• pregătirea opiniilor juridice pentru persoana trasă la răspundere şi pentru contractanţii acesteia, precum şi pentru organele vamale (pe anumite aspecte ale cazului sau pe caz în întregime );
• reprezentarea intereselor persoanelor trase la răspundere pentru încălcări ale legislaţiei vamale, în faţa autorităţilor vamale ale Republicii Moldova, de toate nivelele;
• reprezentarea intereselor persoanelor trase la răspundere pentru încălcări ale legislaţiei vamale în instanţele de judecată ale Republicii Moldova de toate nivelele.