a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > DREPTURI DE AUTOR  > Aplicarea măsurilor de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală la frontiera Republicii Moldova.

Aplicarea măsurilor de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală la frontiera Republicii Moldova.

Măsurile de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală la frontieră se aplică mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, care:
a) sînt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
b) sînt declarate organelor vamale în scopul plasării lor sub un regim vamal definitiv sau suspensiv;
c) se află sub supraveghere vamală în orice alte situaţii;
d) nu au fost declarate la intrarea sau la ieşirea din ţară şi sînt descoperite de organele vamale în timpul efectuării controalelor vamale;
e) au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau prin abandon în favoarea statului.
Notă: Bunurile deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi care sunt destinate uzului personal nu cad sub incidenţa legislaţiei naţionale privind protecţia proprietăţii intelectuale.

Mecanismul actual de aplicare a măsurilor de protecţie la frontieră în privinţa obiectelor de proprietate intelectuală se divizează în următoarele etape:

• Iniţierea procedurii – prin depunerea de către titularul de drept la Serviciul Vamal a cererii de intervenţie şi examinarea cererii de către organul vamal. (modelul cererii de intervenţie la Serviciul Vamal)

• Acceptarea cererii de intervenţie şi stabilirea perioadei de intervenţie.
În baza cererilor de intervenţie acceptate Serviciul Vamal gestionează „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală”.

• Aplicare de măsuri de protecţie prin reţinerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire cu notificarea titularului de drept, şi declarantul/ destinatarul mărfurilor în vederea iniţierii procedurii în instanţele de judecată. Aceste măsuri pot fi aplicate şi la iniţiativa organului vamal (procedura ex officio) dacă sunt temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. În cazul în care titularul de drepturi nu acţionează în judecată în termenul stabilit organul vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, cu condiţia îndeplinirii celorlalte prevederi legale.

• Aplicarea de măsuri asupra mărfurilor în privinţa cărora s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală (distrugere, scoaterea în afara circuitelor comerciale, predare cu titlu gratuit, unor instituţii publice, alte măsuri, în condiţiile legii).

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.