a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > DREPT COMERCIAL  > Activităţi ce necesită licenţiere în Republica Moldova

Activităţi ce necesită licenţiere în Republica Moldova

În cazul cînd compania nou creată, planifică să desfăşoare activităţi care necesită licenţiere, după înregistrarea societăţii la Camera de înregistrare, ea are obligaţia de a obţine licenţa pentru genul corespunzător de activitate.


“licenţă – act oficial, eliberat de autoritatea pentru licenţiere, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă determinată, genul de activitate indicat în acesta, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere.”


În Republica Moldova sînt investite cu dreptul de licenţiere a genurilor de activitate următoarle autorităţi:

a) Camera de licenţiere;
b) Banca Naţională a Moldovei;
c) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
e) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică;
f) Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
g) autorităţile administraţiei publice locale, organul abilitat al Comitetului executiv al Găgăuziei;
h) autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate;

În Republica Moldova se supun licenţierii următoarele genuri de activitate:

1) activitatea de audit;
2) activitatea de evaluare a bunurilor imobile şi (sau) de efectuare a expertizei mărfurilor;
3) activitatea bursieră;
4) activitatea în domeniul asigurărilor; activitatea de administrare a activelor fondurilor nestatale de pensii;
5) activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor;
6) activitatea legată de metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet;
7) activitatea legată de jocurile de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile sportive;
8) importul alcoolului etilic; importul şi (sau) comercializarea angro a băuturilor alcoolice şi a berii importate;
9) fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni;
10) importul produselor din tutun; importul şi (sau) prelucrarea industrială a tutunului, fabricarea produselor din tutun şi (sau) comercializarea angro a tutunului fermentat şi a produselor din tutun;
11) proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi (sau) comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor;
12) producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, ouă de pasăre şi ouă de viermi de mătase) predestinat reproducerii;
13) activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat);
14) importul şi (sau) comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
15) transportul auto de călători în folos public; transportul auto internaţional de mărfuri ;
16) activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism şi (sau) inginerie, reconstrucţii, restaurări;
17) construcţia de clădiri şi (sau) de instalaţii inginereşti şi de reţele tehnico- edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;
18) extragerea zăcămintelor minerale şi (sau) producerea şi îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile;
19) lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie);
20) activitatea topogeodezică şi cartografică;
21) colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată;
22) activitatea legată de importul, exportul, utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) şi de efectuarea măsurărilor cîmpurilor de radiaţii ionizante;
23) importul şi (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj; producerea, importul şi (sau) exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe;
24) confecţionarea şi distrugerea ştampilelor;
25) activitatea particulară de detectiv sau de pază;
26) montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu;
27) importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare;
28) importul, depozitarea şi (sau) folosirea materialelor explozive (inclusiv materialelor pirotehnice), efectuarea lucrărilor de dinamitare;
29) importul, exportul, elaborarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei, dispozitivelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege);
30) activitatea de administrator al insolvabilităţii;
31) activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi (sau) psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi (sau) instituţiile farmaceutice private; importul şi (sau) producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică;
32) fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică, repararea şi verificarea articolelor de tehnică şi optică medicală;
33) acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private;
34) activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic;
35) activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi (sau) străinătate;
36) activitatea de turism;
37) activitatea instituţiilor de învăţămînt private de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire;
38) activitatea instituţiilor financiare şi a unităţilor de schimb valutar;
39) activitatea participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
40) importul şi (sau) comercializarea angro sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi gazului lichefiat;
41) producerea şi (sau) furnizarea, transportul, distribuirea energiei electrice;
42) furnizarea şi (sau) transportul, distribuirea gazelor naturale;
43) prestarea serviciilor de telefonie fixă locală şi (sau) interurbană, internaţională;
44) prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară şi (sau) prin satelit;
45) prestarea serviciilor în domeniul informaticii;
46) construcţia şi (sau) întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio sau televiziune, a reţelelor prin cablu;
47) activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii;
48) comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice;
49) comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun.
50) activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.