a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > INVESTITII  > Achiziţionarea bunurilor imobiliare de către cetăţenii straini in Moldova

Achiziţionarea bunurilor imobiliare de către cetăţenii straini in Moldova

În prezent, unul dintre obiectele cele mai atrăgătoare domenii pentru investiţii în Republica Moldova este de domeniul imobiliar. Acest fapt este conştientizat atît de oamenii de afaceri din Moldova, cît şi de investitorii străini care şi-au lansat sau intenţionează să înfiinţeze o afacere în Republica Moldova. Dreptul de proprietate în Republica Moldova este recunoscut şi ocrotit de lege, iar subiect al dreptului de proprietate poate fi orice persoană fizică, juridică, statul, precum şi organele de autoadministrare locală.

În conformitate cu alineatul 2 al articolului 4 al Codului Funciar al Republicii Moldova, deţinători de terenuri cu titlu de proprietate privată pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova şi investitorii străini, în conformitate cu legislaţia.
La rândul său, Legea cu privire la “preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului”, la articolul 4 stipulează, că terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova, cît şi investitorilor străini, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova.
În acelaşi timp, articolul 9 prevede, că dreptul de a cumpăra de la stat şi de a vinde terenuri destinate construcţiilor în municipii, oraşe şi sate (comune) îl au persoanele fizice şi persoanele juridice din Republica Moldova şi investitorii străini, cu exsceptia terenurilor fondului apelor, cele destinate reţelelor inginereşti, precum şi terenurile de uz public.
În Republica Moldova a fost implementat cadrul legal ce reglementează activităţile investiţionale, care este în continuă actualizare, în scopul promovării şi protejării investiţiilor prin crearea unor condiţii stabile şi echitabile de natură juridică, socială şi economică, pentru a oferi garanţii egale investitorilor autohtoni şi celor străini, precum şi a preveni şi elimina barierele în calea investiţiilor.
Din anul 2004 în Republica Moldova este în vigoare Legea ” cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător”, care oferă investitorilor străini în Republica Moldova, condiţii echitabile de activitate şi oferă garanţiile statului în vederea protecţiei investiţiilor.
În special, investiţiile nu pot fi expropriate ori supuse unor măsuri cu efect similar care privează, în mod direct sau indirect, investitorul de titlul de proprietate sau de controlul asupra investiţiei.
Investitorii străini au dreptul la despăgubiri, inclusiv a profitului ratat, suportat de investitor ca urmare a îndeplinirii unei dispoziţii a autorităţii publice prin care i s-au încălcat drepturile sau ca urmare a neîndeplinirii ori a îndeplinirii necorespunzătoare, de către autoritate sau de o persoană cu funcţie de răspundere, a obligaţiilor faţă de investitor, prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, precum şi de contractele de parteneriat public-privat, va fi reparat din contul autorităţii publice vinovate.
Statul garantează, de asemenea, transferul liber în străinătate a mijloacelor băneşti şi bunurilor obţinute din investiţie străină.
Cele mai importante instrumente legale care reglementează relaţiile între subiecţii activităţii investiţionale sunt acordurile internaţionale “privind promovarea şi protejarea reciproca a investiţiilor”. Astfel de acorduri au drept scop crearea condiţiilor favorabile pentru realizarea investiţiilor investitorilor oricărei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante.
În prezent, Moldova este parte la 35 de acorduri bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, printre care cu Letonia, Lituania, Belarus, Republica Cehă şi Bulgaria.
Astfel, cetăţenii străini şi apatrizii pot achiziţiona în proprietate privată orice proprietate imobiliara, cu excepţia terenurilor agricole, din fondul forestier, fondul apelor, celor destinate reţelelor inginereşti, precum şi terenurile de uz public.
Pentru achiziţionarea proprietăţii în Republica Moldova, cetăţenii străini au nevoie de actul de identitate valabil şi dovada şederii legale în ţară, cum ar fi permisul de şedere, viză valabilă, sau confirmarea traversării frontierei de stat pentru cetăţenii din ţările care sunt în regim fără vize cu Republica Moldova. Alte acte suplimentare nu sînt necesare.
Cetăţenii străini şi apatrizii au drepturi şi obligaţii egale cu cetăţenii Republicii Moldova în ceia ce priveşte proprietatea lor din Republica Moldova.
După nivelul de rentabilitate, piaţa imobiliară moldovenească ocupă unul dintre primele locuri în Europa, respectiv atractivitatea acesteia pentru investitorii straini este în plină creştere. Cu toate acestea, intrarea masivă în Republica Moldova a dezvoltatorilor imobiliari şi companiilor de construcţii străine este posibilă numai după stabilirea în ţară a unor norme civilizate şi transparente de desfăşurare a activităţii de antreprenoriat. În primul rând, în ceia ce ţine de modalitatea de alocare a terenurilor pentru construcţii şi procedura de aprobare a documentaţiei de proiect.
Necătînd la toate acestea, un număr considerabil de companii străine au deja experienţă pe piaţa imobiliară din Republica Moldova, în special în domeniul constructiei centrelor comerciale şi logistice, deoarece rentabilitatea unor astfel de facilităţi este suficient de mare şi termenul de recuperare a investiției este mult mai mic decât în Europa Centrală şi Europa de Est.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.
© 2011
Furtuna Law Office

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.